Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap

Alla grupper och situationer är unika. En ledares förmåga att anpassa metod och kommunikation är en viktig del för att nå framgång. Så kallat situationsanpassat ledarskap (SAL) är en av de mest kända och effektiva ledarstilarna. Denna ledarskapsutbildning ökar deltagarnas förmåga att anpassa metod och kommunikation som ledare. De får verktyg och nycklar för att kunna identifiera sina medarbetares behov och anpassa sitt eget ledarskap därefter.

Med konkreta verktyg anpassar deltagarna sitt ledarskap efter gruppens kompetens och utvecklingsnivåer. Därtill får de handfasta tips kring hur man med hjälp av feedback kan anpassa sin kommunikation till en given situation.

SkillEd företagsanpassar alltid våra utbildningar om behov finns. Detta är ett exempel på vad som ofta ingår i våra utbildningar om situationsanpassat ledarskap då vi haft liknande för andra kunder.

 

 • Vad är ett situationsanpassat ledarskap?
 • Att förstå sin målgrupp
 • Självkännedom
 • Att styra med och mot mål
 • Feedback som hjälpmedel
 • Verbal och icke-verbal kommunikation
 • Individanpassning
 • Utgå från gruppen och dess faser
 • Att ändra och vara flexibel
 • Utmaningar, befogenheter och ansvar


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempel team eller projek
 • Du som har personalansvar
 • Du som vill bli tryggare i ditt ledarskap
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra
 • Du som är intresserad av ledarskap

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.