Leda sig själv

Leda sig själv

För att leda andra måste man kunna leda sig själv. I en tid med snabba förändringar ställs allt högre krav på var och en av oss att kunna leda. Den här ledarskapsutbildningen ger deltagarna redskap och metoder för att stärka tryggheten i sitt ledarskap samt förståelse för varför man reagerar som man gör i olika situationer. Deltagarna får verktyg för att öka sin självkännedom och medvetenhet om hur de kan uppfattas av andra. Under utbildningen ges konkreta verktyg för att hantera utmaningar. Genom att utveckla ledaregenskaper och bättre förstå sina egna drivkrafter blir man en ledare som i högre grad kan få andra att utvecklas och med det öka deras självinsikt.

Genom en interaktiv utbildning där deltagarna får en hel del insikter, igenkänning och skratt ges strategier för att utvecklas än mer.

Vi på SkillEd företagsanpassar alltid vid behov våra utbildningar. Detta är ett exempel på vad som ofta kan ingå i utbildningen att leda dig själv då vi haft den för andra kunder tidigare.


Exempel på innehåll:

 • Ledarskap och ledarstilar
 • Struktur, planering, prioritering och organisering
 • Målsättning och uppföljning
 • Motivation och drivkrafter
 • Styrkor och utmaningar
 • Joharifönstret och dess betydelse för ditt ledarskap
 • Hjärnans kognitiva möjligheter och begränsningar
 • Interaktiva övningar


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som har personalansvar
 • Du som vill bli tryggare i ditt ledarskap
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.