Den kommunikativa ledaren

Den kommunikative ledaren

Ledare ställs inför många olika typer av situationer och utmaningar. Att kunna kommunicera är då en självklar framgångsfaktor, men inte lika enkel för alla. Att förmedla en vision, kunna inspirera och få alla medarbetare att känna engagemang är avgörande i ett gott ledarskap. Du måste ofta vara en visionär som visar på väg och riktning framåt. Ibland behöver man som ledare hantera besvärliga situationer och grupper där det förekommer konflikter. Då ställs den kommunikativa förmågan på sin spets. I denna utbildning stärker deltagarna sitt kommunikativa ledarskap och lär sig bli tryggare och bättre kommunikatörer.

Den här ledarskapsutbildningen ger förståelse för kommunikationens grunder och olika kommunikationsstilar. Med konkreta verktyg kan deltagarna utveckla sitt sätt att kommunicera såväl verbalt som med sitt kroppsspråk. Genom upplevelsebaserade övningar får de pröva på olika sätt att kommunicera varpå individuell personligåterkoppling ges. Deltagarna får därmed ökad självkännedom kring hur deras kommunikation kan uppfattas samt hur de kan utveckla den för att kommunicera med olika individer.

Vi på SkillEd företagsanpassar alltid våra utbildningar om behov finns, men detta är delar som ofta kan ingå i utbildningen den kommunikative ledaren då vi har haft den för tidigare kunder:

 

 • Självkännedom
 • Din roll som ledare
 • Kommunikationens grunder
 • kommunikationsstilar
 • Att förstå din målgrupp
 • Kroppsspråk som låsning eller lösning
 • Tala inför grupp
 • Leda med engagemang och inspiration
 • Ett coachande förhållningssätt
 • Personlig och individuell återkoppling och coachning
 • Nervositet, stress och hjärnans möjligheter


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som har personalansvar
 • Du som vill bli tryggare i ditt ledarskap
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra
 • Du som är intresserad av ledarskap
 • Du som är intresserad av verbal och icke-verbal kommunikation

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.