Den kommunikativa ledaren

Den kommunikative ledaren

Ledare ställs inför många olika typer av situationer och utmaningar. Att kunna kommunicera är då en självklar framgångsfaktor, men inte lika enkel för alla. Att förmedla en vision, kunna inspirera och få alla medarbetare att känna engagemang är avgörande i ett gott ledarskap. Hur kommunicerar man så att alla förstår? Hur är du rak, tydlig, inkluderande och engagerande på samma gång? Den här ledarskapsutbildningen ger dig förståelse för kommunikationens grunder och olika kommunikationsstilar. Med konkreta verktyg utvecklar du ditt sätt kommunicera såväl verbalt som med ditt kroppsspråk. Genom upplevelsebaserade övningar får du även pröva på olika sätt att kommunicera varpå individuell personligåterkoppling ges. Du får därmed ökad självkännedom kring hur din kommunikation kan uppfattas samt hur du kan utveckla den för att kommunicera med olika individer.
Utbildningen lämpar sig mycket väl att kombinera med en DISC-profilering.


Vad ingår i utbildningen?

 • Kommunikationens grunder
 • Kommunikationsstilar
 • Kroppsspråk som låsning eller lösning
 • Tala inför grupp
 • Styra med engagemang
 • Vikten av ordet
 • Går budskapet eller deltagarna hem
 • Personlig och individuell återkoppling och coachning
 • Fallgropar
 • Nervositet, stress och hjärnans möjligheter


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som har personalansvar
 • Du som vill bli tryggare i ditt ledarskap
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra
 • Du som är intresserad av ledarskap
 • Du som är intresserad av verbal och icke-verbal kommunikation

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.