Att leda team

Att leda team

Vill ni lyckas att bygga team som uppnår organisationens mål och samtidigt känner arbetsglädje och trivsel? En framgångsfaktor är att få team att dra åt samma håll.

Denna ledarskapsutbildning ger deltagarna redskap för att bygga framgångsrika team där alla utvecklas. För att nå dit är det viktigt att förstå gruppens olika utvecklingsfaser och hur man som ledare kan bidra till gruppens utveckling. För att ge effektivt stöd är även förståelsen för individuella arbetssätt och skapandet av en feedbackkultur av betydelse. Med hjälp av konkreta metoder och ökad medvetenhet om hur man kan hantera besvärliga beteenden får delatagarna kunskap om hur de bygger ett sammansvetsat team som utifrån gemensamma värderingar fokuserar på organisationens mål.

SkillEd företagsanpassar alltid våra utbildningar om behov finns. Detta är ett exempel på vad som ofta ingår i våra utbildningar om Att leda team då vi haft liknande för andra kunder.

 • Grupputvecklingsfaser - FIRO
 • IMGD enligt Susan Wheelan
 • Att skapa feedbackkultur
 • Effektiva team
 • Att hantera svåra samtal
 • Besvärliga beteenden
 • Att få alla att dra åt samma håll
 • Normer och värderingar
 • Det utmanande ledarskapet
 • Att styra med mål

Målgrupp

 • Du som vill bygga effektiva team och projektgrupper
 • Du som har personalansvar
 • Du som vill utvecklas i ditt ledarskap
 • Du som vill få högre resultat genom att skapa feedbackkultur
 • Du som vill få alla att uppnå gemensamma mål
 • Du som är intresserad av grupputveckling
 • Du som stöttar personer som leder team

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.