Att leda med mål och riktning

Att leda med mål och riktning

När målet är tydligt och vägen dit inspirerande så kan alla i ett team dra åt samma håll. När individer och team inte når upp till organisationens mål är ofta en av orsakerna bristande ledarskap och vag kommunikation. Den här kursen stärker din förmåga att leda med mål och riktning. Genom att du som ledare arbetar med mål och delmål som du kommunicerar tydligt och metodiskt, vet alla sin roll och sitt mandat. Därtill är betydelsen av gemensamma värderingar på individ- och gruppnivå av stor vikt för att skapa fokus och styrfart. Med ett trovärdigt och tryggt ledarskap effektiviseras arbetet och arbetsglädjen ökar. Utbildningen stärker din förmåga att sätta tydliga mål samt ger dig konkreta verktyg för hur du kan kommunicera och följa upp dem. Du får även kunskap om hur du kan hantera bristande förmåga att uppnå mål.
Utbildningen lämpar sig väl i kombination med DISC-profilering.


Vad ingår i utbildningen?

 • Styra med värderingar
 • Sätta mål som exempelvis SMART:a mål
 • Utvärdera och följa upp mål
 • Delegera och ge mandat
 • Hantera bristande förmåga att uppnå mål
 • Kommunikationens grunder
 • Självkännedom
 • Vision, syfte, mål och aktiviteter


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som har personalansvar
 • Du som vill utvecklas i ditt ledarskap
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.