Att leda med mål och riktning

Att leda med mål och riktning

När målet är tydligt och vägen dit inspirerande så kan alla i ett team dra åt samma håll. När individer och team inte når upp till organisationens mål är ofta en av orsakerna bristande ledarskap och vag kommunikation.

Den här kursen stärker förmågan att leda med mål och riktning. Genom att man som ledare arbetar med mål och delmål som man kommunicerar tydligt och metodiskt, vet alla sin roll och sitt mandat. Därtill är betydelsen av gemensamma värderingar på individ- och gruppnivå av stor vikt för att skapa fokus och styrfart. Med ett trovärdigt och tryggt ledarskap effektiviseras arbetet och arbetsglädjen ökar.

Utbildningen stärker deltagarnas förmåga att sätta tydliga mål samt ger dem konkreta verktyg för hur de kan kommunicera och följa upp målen. Deltagarna får även kunskap om hur de kan hantera bristande förmåga att uppnå mål.

SkillEd företagsanpassar alltid våra utbildningar om behov finns. Detta är ett exempel på vad som ofta ingår i våra utbildningar styra med mål och riktning då vi haft liknande för andra kunder:

 

 • Styra med värderingar
 • Metoder för att bygga effektiva mål utifrån teamets stadium
 • Utvärdera och följa upp mål
 • Olika metoder för att sätta mål som tex SMART
 • Delegera och ge mandat
 • Att skapa framåtsyftande mål som utgår från teamets drivkrafter
 • Självkännedom
 • Vision, syfte, mål och aktiviteter
 • Verktyg för att skapa tydliga mål och roller
 • Vilka mål behöver ett team i respektive stadie


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som har personalansvar
 • Du som vill utvecklas i ditt ledarskap
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.