Att leda i förändring

Att leda i förändring

I en ständigt föränderlig värld, behöver alla organisationer kontinuerligt utvecklas och förbättra sina metoder. Även om förändringen i sig är positiv, skapar den lätt oro. Att då bringa lugn, skapa fokus och få alla medarbetare och chefer med sig och leda med en riktning är avgörande.

Den här ledarskapsutbildningen ger redskap för att förstå människors olika reaktioner på förändringsprocesser och hur man som ledare kan hantera dem och sina egna reaktioner. Deltagarna får även kunskap om och handfasta metoder för hur de blir mer kommunikativa, skapar delaktighet och ökar motivation hos andra. Genom medvetenhet om förändringens faser samt hur människor kan ledas genom dessa, blir de tryggare och tydligare i sitt ledarskap. På så vis kan organisationens mål effektivare uppnås.

SkillEd företagsanpassar alltid våra utbildningar om behov finns. Men här är exempel på vilket innehåll som ofta ingår i utbildningar inom förändringsledning vi haft för andra kunder:

 

 • Omvärldsfaktorer och trender
 • Förändringsbeteenden
 • Förändringens faser
 • Att förstå förändring
 • Självkännedom
 • Kommunikation för att organisera och leda i förändring
 • Skapa förutsättningar för delaktighet och meningsskapande
 • Betydelsen av att leda med mål
 • Att ständigt utvecklas
 • Hållbar förändring – en kultur av lärande


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempelvis team eller projekt
 • Du som har personalansvar
 • Du som arbetar med affärsutveckling
 • Du som vill utveckla organisationens förändringskapacitet
 • Du som vill utvecklas som ledare
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra i förändring
 • Du som är intresserad av förändringsledarskap

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.