Att leda i förändring

Att leda i förändring

Alla organisationer behöver kontinuerligt utvecklas och förbättra sina metoder. All förändring, även om förändringen i sig är positiv, kan bidra till att skapa oro. Att bringa lugn, skapa fokus och få alla medarbetare och chefer med sig åt samma håll är avgörande. Den här ledarskapsutbildningen ger dig redskap för att förstå människors olika reaktioner på förändringsprocesser och hur du kan hantera dem. Även dina egna. Du får även kunskap om och handfasta metoder för hur du blir mer kommunikativ, skapar delaktighet och ökar motivation. Genom medvetenhet om förändringens faser samt hur människor kan ledas genom dessa, blir du tryggare och tydligare i ditt ledarskap. På så vis kan organisationens mål effektivare uppnås.


Vad ingår i utbildningen?

 • Omvärldsfaktorer och trender
 • Förändringsbeteenden
 • Förändringens faser
 • Att förstå förändring
 • Självkännedom
 • Kommunikation för att organisera och leda i förändring
 • Skapa förutsättningar för delaktighet och meningsskapande
 • Betydelsen av att leda med mål
 • Att ständigt utvecklas
 • Hållbar förändring – en kultur av lärande


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempelvis team eller projekt
 • Du som har personalansvar
 • Du som arbetar med affärsutveckling
 • Du som vill utveckla organisationens förändringskapacitet
 • Du som vill utvecklas som ledare
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra i förändring
 • Du som är intresserad av förändringsledarskap

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.