Utmanande samtal

Utmanande samtal

Utmanande samtal eller vad man ibland kallar, svåra samtal, är en del av mångas arbetsvardag. Dessa situationer ställer höga krav på både förmedlare och mottagare i samtalet. En ledare kanske behöver tillrättavisa, informera, konflikthantera, kritisera, bedöma eller fördöma vissa beteenden eller händelser. Att hålla utmanande samtal kan vara något som man drar sig för, men det finns verktyg för att göra detta enklare och mer professionellt. Framför allt verktyg för att se till att det landar rätt hos mottagaren. SkillEd har lång erfarenhet av utbildningar i utmanande samtal och kommer på denna kurs att genom konkreta övningar öva deltagarna på att såväl lyssna som att ge konstruktiv feedback för positiva resultat. De får redskap för att förbereda, genomföra, avsluta och följa upp ett utmanande samtal samt exempel på hur man kan dokumentera samtalet.

Genom upplevelsebaserad pedagogik får deltagarna förståelse för hur och varför en mottagare reagerar och hur man kan hantera både motstånd och konflikter. Med olika strategier kan de då bli tryggare i sitt ledarskap och/eller medarbetarskap. Kursen är interaktiv där deltagarna får testa metoder och på så vis få djupare kunskap.

SkillEd företagsanpassar alltid våra utbildningar uom behov finns. Detta är exempel på vad en skräddarsydd utbildning i ämnet utmanande samtal kan innehålla då vi haft liknande utbildningar för andra kunder.

 

 • Kommunikationens grunder
 • Att ge och ta emot feedback
 • Att hantera dina egna och mottagarens triggers
 • Vilka fallgropar du kan riskera att hamna i och hur du undviker dem
 • Att hantera motstånd och konflikter
 • Att hantera stress
 • Olika uttryckssätt
  Självkännedom
 • Veta hur du bäst förbereder, genomför, avslutar och följer upp ett utmanande samtal
 • Veta hur du bäst dokumenterar samtalet och de påföljande åtgärderna
 • Ha verktyg för att hantera situationer som dyker upp


Målgrupp

 • Du som har, eller vill ha, ett arbete där du genomför samtal som du eller mottagaren bedömer som utmanande
 • Du som vill stärka din förmåga att kommunicera under stress och press
 • Du som leder andra i ditt arbete
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.