Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation

I dagens digitaliserade och globaliserade värld är det mer regel än undantag att du möter kollegor med en bakgrund som skiljer sig från din. För att undvika onödiga missförstånd, och till med situationer då du riskerar att vara oförskämd, finns konkreta verktyg. Den här utbildningen ökar din förmåga att kommunicera med personer med olika kulturell bakgrund. Du blir mer medveten om ditt eget sätt att kommunicera och de variationer som man kan möta i olika kommunikationssätt. Du ser hur en större mångfald berikar helheten. Det gäller allt från uttryckssätt och kroppsspråk till tonlägen och tilltal. Utifrån vardagliga situationer och evidensbaserad teori i olika övningar ökar din förmåga att förstå olika kulturella kontexters betydelse.


Vad ingår i utbildningen?

 • Vad menas med kultur?
 • Självkännedom – din egen kultur och bakgrund
 • Myter om varandra och ”den andre”
 • Normer som begränsande faktor
 • Synliggöra olika sätt att kommunicera
 • Verktyg för att överbrygga kommunikationshinder
 • Värderingar och attityder
 • Ökad förståelse för olikheter
 • Att bygga trygga relationer
 • Ökad medvetenhet om hur mångfald berikar helhet


Målgrupp

 • Du som kommunicerar med människor med olika bakgrund
 • Du som arbetar i organisationer med stor mångfald
 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som är intresserad av interkulturell kommunikation
 • Du som leder internationella team
 • Du som vill öka din förståelse för människors olikheter

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.