Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation är kommunikation som sker mellan individer med olika kulturell bakgrund. Kursdeltagare blir mer medveten om sin egen och andras sätt att kommunicera och de variationer som man kan möta i kommunikationssätt. Med ökad kunskap kan man undvika missförstånd och se hur en större mångfald berikar helheten. Det gäller allt från uttryckssätt och kroppsspråk till tonlägen och tilltal. Vi lär ut konkreta verktyg och utgår från vardagliga situationer och från evidensbaserad teori i olika övningar.


Vad ingår i kursen?

Synliggöra olika sätt att kommunicera
Verktyg att överbrygga kommunikationshinder
Få ökad förståelse för olikheter

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.