Coachande förhållningssätt

Coachande förhållningssätt

Genom praktiska verktyg och evidensbaserad teori får ni möjlighet att utveckla ett coachande förhållningssätt. Det är till stor hjälp för de som arbetar med människor i olika verksamheter. Under kursen tränas deltagarna i förmågan att ställa öppna frågor och att aktivt lyssna in olika individers önskningar. Som deltagare lär man sig feedback, kollegial handledning och får ökad självkännedom.


Vad ingår i kursen?

Ställa öppna frågor
Aktivt lyssnande
Feedback
Kollegial handledning
Självkännedom

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.