Coachande förhållningssätt

Coachande förhållningssätt

Oavsett yrkesroll och verksamhet, kräver många av dagens situationer att man har ett coachande förhållningssätt. På så sätt får man såväl individ som team att växa och arbeta mot gemensamma mål. Deltagarna får i denna utbildning kunskap och konkreta verktyg i hur man använder ett coachande förhållningssätt, ett förhållningssätt som bygger på att alla människor kan lyckas och vill lyckas. Hur de kan använda samtalstekniker såsom ett aktivt lyssnande och öppna frågor som när de coachar och leder andra. Deltagarna får även syn på vikten av kroppsspråket samt hur man får ord och kropp att tala tillsammans. Under kursen kommer deltagarna att få konkreta verktyg för hur de systematiskt arbetar målstyrt med huvudmål och delmål.

Deltagarna kommer även få verktyg i att ge och ta emot feedback och kollegial handledning. Utbildningen ger även värdefull självkännedom. Med praktiska verktyg och evidensbaserad teori får man på så sätt möjlighet att utveckla ett tryggare coachande ledarskap.

Utbildningen är interaktiv med många övningar som leder till insikter och djupare kunskap. Vi tror dessutom att det är bättre när det är roligt att lära så genom metoder som också får oss att skratta når vi längre.

SkillEd företagsanpassar alltid våra utbildningar uom behov finns. Detta är exempel på vad en skräddarsydd utbildning i ämnet coachande förhållningssätt kan innehålla då vi haft liknande utbildningar för andra kunder

 • Att som ledare vara en trovärdig coach
 • Öppna frågor
 • Aktivt lyssnande
 • Sammanfattningar och spegling
 • Anpassning och matchning
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Att ge och ta emot feedback
 • Kollegial handledning
 • Självkännedom
 • Besvärliga situationer och lösningar
 • Hantera sina egna triggers och drivkrafter
 • Det coachande förhållningssättet
 • Coachande samtalsmodeller
 • Arbeta målstyrt


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som har personalansvar
 • Du som vill bli utvecklas i ditt ledarskap
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra
 • Du som är intresserad av ledarskap
 • Du som vill få andra att växa och bli mer självständiga
 • Du som är intresserad av att utveckla team

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.