Kultur och normer

Kultur och normer

Arbetar du i en verksamhet där många nationaliteter finns representerade? Har dina kunder sin bakgrund i en annan kultur? Vill du att allas kompetenser ska komma till sin rätt? Då kan utbildningen Kultur och normer bland annat effektivisera arbetet och öka arbetsglädjen i teamet samt förbättra era kundrelationer. Med hjälp av ökad förståelse om din egen och andras kultur och normer samt med kunskap om fallgropar så undviker du onödiga konflikter och missförstånd i kollegiet. Du får även ökad kunskap om interkulturell kommunikation och konkreta verktyg i hur du ska hantera likheter och olikheter i vardagen. Givetvis kan utbildningen ges vid enskilda tillfällen eller som en längre utbildning.
Utbildningen kan lämpa sig väl tillsammans med en GDQ-profilering.


Vad ingår i utbildningen?

 • Om likheter och olikheter
 • Värdet av mångfald
 • Interkulturell kommunikation
 • Kommunikation runt om i värden
 • Vad är kultur?
 • Kultur på olika arbetsplatser
 • Seder och bruk
 • Normer och normmedvetenhet
 • Intersektionalitet
 • Självkännedom
 • Fallgropar och allergier
 • Vad är en konflikt?
 • Konflikthantering
 • Verktyg för att hantera motstånd
 • Mina, dina och verksamhetens värderingar


Målgrupp

 • Du som vill bygga effektiva team och projektgrupper
 • Du som har personalansvar
 • Du som arbetar med personer med olika bakgrund
 • Du som vill bli tryggare i ditt ledarskap
 • Du som vill få alla att uppnå gemensamma mål
 • Du som är intresserad av grupputveckling
 • Du som stöttar personer som leder team

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.