Nystart

Detta är en kurs som ger en grundlig introduktion till svensk arbetsmarknad. Under 6-12 månader läser och förbereder vi deltagarna för en anställning. De läser ändamålsenlig teori varvat med praktikperioder ute på aktuellt företag. Under teoridelarna tränas bland annat svenska språket och individen utvecklas snabbt i både tal och skrift.

 

Vi mäter ingångsvärdet vad gäller språkkunskaper och hur mycket deltagarna sedan utvecklas under sin tid hos oss. Vi tränar fackspråk anpassad till specifik bransch. Ett tydligt fokus är också kunskaper om svenska samhället, hur det styrs och är organiserat. Vi lägger särskild vikt vid svensk arbetsmarknad och näringsliv. Vi arbetar också med ledarskap, projektledning och kommunikation. Vi diskuterar och närmar oss kulturella mönster och normer. Osynliga sociala koder såväl som skrivna lagar styr vårt beteende, under kursen lär deltagarna sig de mönster som finns och får större förståelse för hur det fungerar. Vi arbetar med personlig handledning där en lärare följer varje individs utveckling efter uppsatta mål. Varje vecka har deltagarna ett eget handledningssamtal.

Efter utbildningen finns mycket goda möjligheter till anställning. Tidigare kurser har lett till att drygt 70 % får anställning. 

Nedan finns kursupplägg men vi skräddarsyr samtliga kurser utifrån företagets behov

I kursen ingår:

 • Svenska
 • Kulturmöten
 • Ekonomi
 • Svensk arbetsmarknad
 • Svensk demokrati och samhällsorganisation
 • Kommunikation
 • Arbetsmiljö
 • Ledarskap
 • Grundläggande juridik
 • Fackspråk

Praktisk information:

 • Plats: Hela Sverige
 • Längd: 6-12 månader på heltid eller deltid
 • Form: Föreläsningar, studiebesök, grupparbete, interaktiva övningar, prov, skriftliga arbeten, muntliga framställningar, projektarbeten, coachande handledarsamtal.

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.