Exempel på hur du sätter mål

Så här du kan sätta mål, delmål och aktiviteter

Här är exempel på hur du kan sätta olika mål. Antalet delmål och aktiviteter avgör du själv.

Huvudmål: Jag ska bli bättre på spanska

 • Delmål 1: Jag ska kunna kommunicera verbalt på spanska utan att staka mig
 • Aktivitet: Jag ska lyssna på spanska ljudböcker med minst ett kapitel varje vecka
 • Aktivitet: Jag ska gå en konversationskurs i spanska
 • Aktivitet: Jag ska skaffa en skype-kompis att prata spanska med

 • Delmål 2: Jag ska kunna skriva en text utan så många grammatiska fel
 • Aktivitet: Jag ska skriva en text på minst en sida varje vecka
 • Aktivitet: Jag ska läsa spanska dagstidningar på nätet varje dag

Huvudmål: Jag ska få mitt team att dra åt samma håll på ett engagerat sätt

 • Delmål 1: Jag ska involvera teamet mer i strategi och riktning
 • Aktivitet: Jag ska varje vecka på vårt möte ta upp en strategipunkt där vi påminns om vårt mål och vår riktning
 • Aktivitet: Vi ska tillsammans måla upp målbilden och brainstorma kring vägen dit två gånger per halvår

 • Delmål 2: Alla i teamet ska vara aktiva deltagare och bidra med idéer
 • Aktivitet: Jag ska delegera fler uppgifter till andra i teamet där de får mandat. Minst en uppgift i månaden till var och en
 • Aktivitet: Jag ska ge varje medarbetare personlig feedback minst en gång i veckan

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.