Seminarium - Att lära ut

Så här blir du bättre på att lära ut

Har du en arbetsroll där du får lära ut till andra?

Ibland hamnar man i en arbetsroll eller situation där det förväntas att lära ut till andra. Det är en härlig tillfredsställelse när man lyckas nå fram till olika individer men det finns också utmaningar i hur väl man lyckas. Under webinaret kommer vi berätta hur kopplingen mellan vår egen fostran kring inlärning kan påverka hur man själv lär ut till andra. Hur ser den pedagogiska grundsynen ut kring inlärning, är vi människor passiva eller aktiva när vi ska lära oss nya saker? Och vad krävs för att lyckas individanpassa inlärningen? Under webinaret kommer vi också ge effektiva och konkreta verktyg för hur man skapar motivation hos andra.

Varmt välkommen!

Tid: 8 maj 9.00-10.00

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.