Öppen kurs - Skapa effektiva team utifrån IMGD

Skapa effektiva team utifrån IMGD

Oavsett om du leder ett eller flera team eller är en del av ett team kan du bidra till teamets ökade effektivitet. I den här kursen lär du dig om ett teams faser samt roller inom team. Du får lära dig mer om hur man är en bra teammedlem och vilka faktorer som kan påverka ett teams effektivitet.

 

Vi använder oss av den vetenskapliga Integrated Model of Team Development (IMGD) som tagits fram av Ph.D. Susan Wheelan.

Kursen vänder sig i första hand till dig som leder eller i framtiden kommer leda ett team. Den är dock lämplig att gå för alla som på något sätt vill utveckla sin kunskap om team och bli en bättre teamdeltagare.

Efter denna utbildning kommer du

 • Kunna analysera och förstå ett teams olika utvecklingsfaser
 • Ha verktyg för att göra ditt team mer effektivt
 • Förstå roller i team
 • Ha kunskap om och praktiska verktyg för att utöva ett situationsanpassat ledarskap

Exempel på innehåll

 • Vad är ett team?
 • Teams fem faser (IMGD)
 • Metoder för att bygga effektiva team
 • Vad behöver ett team i respektive fas
 • Verktyg för feedback
 • Verktyg för att skapa tydliga mål och roller
 • Ledarskap för team i dess olika faser

Kursansvarig

Patrik Olsson
Med en lång och gedigen bakgrund som coach och förstelärare vet Patrik hur man får samtliga i ett rum att känna sig delaktiga. Patrik är diplomerad coach och certifierad GDQ och DISC konsult. Han tar sig an alla uppdrag med en stor energi som smittar av sig. Patrik går dock igång lite extra när han får möjlighet att lära andra lära ut.

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 heldag
 • Digitala mikrokurser om teamutveckling
 • Studiematerial

En version av denna kurs kan också ges till ett helt team, då ingår även en GDQ-profilering. Vi tar vidare resultatet från GDQ-profileringen och arbetar vidare med ert teams utvecklingsbehov.

Tid och omfattning:
1 heldag
Fysiska kurstillfällen i Stockholm: 6/10, 2/11, 15/12 2021

Pris: 5 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se


Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.