Öppen kurs - Interaktivitet i digitala möten

Interaktivitet i digitala möten

Vi har många ställts inför behovet av att kunna skapa mer engagerande och interaktiva digitala möten. Men hur gör man?


Enligt en undersökning som Sifo genomfört på Arbetsförmedlingens uppdrag så visar det sig att pandemin har påskyndat digitaliseringen och visat på behovet av ökad kunskap om digitala arbetssätt. Hälften av de som blev tillfrågade i undersökningen uppger att de har upplevt bristande digitala kunskaper. Så hur kan man bli bättre? Hur undviker man den digitala stressen och skapar en wow- känsla i sina digitala möten och lyckas med engagerande interaktivitet?

Om du vill veta mer om hur man skapar denna wow- känsla är detta utbildningen för dig. Du kommer bli presenterad för en mängd handfasta och konkreta verktyg som leder till både interaktiva och effektiva möten med tydliga resultat och högre delaktighet. Du kommer i att bli bättre på att skapa möten där alla blir sedda och får komma till tals.

Efter denna utbildning kommer du

 • Kunna leda digitala möten med stor deltagaraktivitet
 • Kunna anpassa mötesform efter syfte och deltagare
 • Ha tekniker för att leda och skapa interaktivitet
 • Vara trygg i din roll som digital mötesledare

Exempel på innehåll

 • En riktigt bra digital mötesinbjudan
 • Att skapa delaktighet och fördela taltid
 • Att dokumentera och avsluta på bra sätt
 • Att skapa det digitala mötet som engagerar
 • Genomgång av olika interaktiva digitala verktyg
 • Mötets syfte, mål, målgrupp och förväntningar

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Håller i möten
 • Stöttar andra att skapa interaktivitet
 • Deltar i digitala möten
 • Är nyfiken på vilka interaktiva verktyg som finns
 • Vill bli tryggare i din digitala vardag

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • Halvdagsutbildning
 • Digitala mikrokurser om samtals- och mötesteknik
 • Studiematerial

Tid och omfattning:
Halvdagsutbildning, Kl: 12.30-16.30
Digitala kurstillfällen: 30/9, 28/10, 2/12 2021

Pris: 3 495 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.seKursansvariga

Patrik Olsson är certifierad i Extended DISC och diplomerad samtalscoach. Patrik har även arbetat som lärare och utbildningsledare i 13 år, han är en meriterad förstelärare och har en förmåga att föra lärandet orubbligt framåt för varje individ. Patrik har under många år fortbildat lärare och genomfört lektionsobservationer i syfte att utveckla undervisningen utifrån det digitala perspektivet

Katja Wennerfors är certifierad i Extended DISC och legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och förändring. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.