Öppen kurs - Få team att dra åt samma håll

Få team att dra åt samma håll

Att vara en del av ett team kan både vara utmanande och tillfredställande då du som ledare och teammedlem har en viktig roll över gruppens utveckling och dess förmåga att dra åt samma håll.


Denna kurs kommer ge dig en teoretisk bakgrund utifrån Susan Wheelans teoretiska model IMGD där hon beskriver 4 faser i teamets utveckling från tillhörighet (fas 1) till produktivitet (fas 4). Enligt Susans teoretiska modell så genomgår alla team denna utveckling. Men vi stannar inte där, du kommer också få konkreta redskap och handfasta tips för att underlätta teamets utveckling som du kan använda direkt i din egen unika arbetsvardag. Så oavsett om du är ledare eller medlem i ett team är detta en kurs för dig.

Efter denna utbildning kommer du

 • Ha kunskap om och förståelse för gruppens 4 olika faser utifrån Susan Wheelans IMGD
 • Ha färdigheten att praktiskt arbeta med ditt team
 • Ha verktyg för hur du kan arbeta utifrån vilken fas teamet befinner sig i
 • Ha insikt om att alla faser är naturliga steg i en utveckling

Exempel på innehåll

 • Susan Wheelans teoretiska modell IMGD
 • Vilket ledarskap behöver teamet utifrån dess utveckling
 • Konkreta redskap och tips hur man kan hjälpa teamet i dess utveckling
 • Hur ser teamets unika behov ut i respektive fas

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Leder ett team
 • Har en strategisk roll att leda flera team
 • Är medlem i ett team

Inga förkunskaper krävs

Kursansvarig

Patrik Olsson är certifierad GDQ konsult och diplomerad samtalscoach. Patrik har även arbetat som lärare och utbildningsledare i 13 år, han är en meriterad förstelärare och har en förmåga att föra lärandet orubbligt framåt för varje individ och team. Patrik har under många år fortbildat lärare och genomfört lektionsobservationer i syfte att utveckla undervisningen både utifrån individ och grupperspektiv.

Katja Wennerfors är certifierad i Extended DISC och legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och förändring. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • Konkreta verktyg att använda i din egen vardag
 • ½ dags utbildning
 • Studiematerial

Tid och omfattning:
1 halvdag
Digitala kurstillfällen: Datum kommer inom kort

Pris: 3 495 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se


Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.