Öppen kurs - Etik och moral

Etik och moral

Etik och moral- så bemöter du andra med ett normkritiskt förhållningssätt
I sviterna av MeToo diskuteras diskrimineringsgrunderna och företags värdegrund mer frekvent. Det är av värde att värdegrunden är levande i organisationen och inte dammiga papper i någon pärm. Utöver vad lagen säger kan alla behöva fundera över sitt eget beteende och sin kommunikation med individer och grupper. Att ifrågasätta och reflektera kring sina eventuella fördomar och förutfattade meningar. Utan att på något vis mästra eller stå med pekpinnar, får denna kurs dig att uppmärksamma normkritik och hur kommunikation kan uppfattas ur olika perspektiv. Med roliga övningar från vardagssituationer får du både teoretisk och praktisk kunskap om hur normkritisk kommunikation fungerar.

Efter denna utbildning kommer du

 • Ha utvecklat ditt rättssäkra, normkritiska, etiska, respektfulla och förtroendefulla agerande i mötet med olika typer av individer/personligheter i ditt arbete – detta med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
 • Ha en verktygslåda med flera tekniker och strategier för att samtala med olika individer
 • Förstå grunderna i konflikthantering
 • Förstå vilka reaktioner som kan uppstå både hos dig själv och för individer du möter

Exempel på innehåll

 • Diskrimineringsgrunderna
 • Värderingar, statliga eller företagets
 • Normkritik- i teori och praktik
 • Dina egna värderingar
 • Att leva sina värderingar
 • Hur mäter jag god kultur?
 • Dina triggers och hur du kan förhålla dig till dem
 • Inkluderande samtal
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Konflikthantering
 • Härskartekniker

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Möter och eventuellt leder andra människor i ditt arbete
 • Vill utveckla i din förmåga att bemöta människor med olika bakgrund
 • Vill utveckla ditt sätt att kommunicera
 • Vill bli bättre på att uttrycka dig
 • Vill bli tryggare i att tala inför grupper
  Inga förkunskaper krävs

Lärare

Kristin Arnberg
Kristin har arbetat som ledare i utbildningssektorn i snart 20 år. Hon har ansvarat för mindre, mångkulturella lärarlag och varit chef för stora personalgrupper med runt 100 personer inom en rad med roller. Kristin är utbildad gymnasielärare och rektor och har flerårig erfarenhet av ledarskap från andra länder.

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 heldag
 • Studiematerial
 • Teori
 • Modeller
 • Möjlighet till egen support/coaching från din lärare
 • Mikrokurs-paket i särskild app
 • Enklare lunch, fika på förmiddagen och eftermiddagen

Tid och omfattning:

1 heldag. 28/10 2020.

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Pris: 6 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.seLagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.