Öppna kurser - Teamutveckling

Våra öppna kurser inom teamutveckling

Effektiva möten

Med ökad kunskap om enkla metoder kan dina möten både skapa engagemang och hållas på halva tiden.

Omfattning


1/2 dag

Effektiva team

I den här kursen lär du dig om ett teams faser samt roller inom team. Vi använder oss av Integrated Model of Team Development (IMGD).


4 heldagar

Etik och moral

Utan att stå med pekpinnar, får denna kurs dig att uppmärksamma normkritik och hur kommunikation kan uppfattas ur olika perspektiv.


1 heldag

Levande företagskultur

Genom att ha tydliga värderingar, och skapa en god företagskultur kan ni få hela organisationen att utvecklas och dra åt samma håll.


1 heldag

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.