Öppna kurser - Teamutveckling

Våra öppna kurser inom teamutveckling

Under rådande läge anpassar vi våra utbildningar så att man kan välja att delta via länk om man föredrar det.
Ange önskemålet vid anmälan.

Effektiva möten

Med ökad kunskap om enkla metoder kan dina möten både skapa engagemang och hållas på halva tiden.

Omfattning


1/2 dag

Effektiva team

I den här kursen lär du dig om ett teams faser samt roller inom team. Vi använder oss av Integrated Model of Team Development (IMGD).


2 heldagar

Etik och moral

Utan att stå med pekpinnar, får denna kurs dig att uppmärksamma normkritik och hur kommunikation kan uppfattas ur olika perspektiv.


1 heldag

Levande företagskultur

Genom att ha tydliga värderingar, och skapa en god företagskultur kan ni få hela organisationen att utvecklas och dra åt samma håll.


1 heldag

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.