Öppen kurs - Utbildningens röda tråd

Utbildningens röda tråd

Alla lär vi oss ständigt nya saker. Men vi vet att ibland fastnar kunskapen än mer. Vad är det som gör att vi ibland lär bättre?


Ja, en del av förklaringen är förmågan att i kursen skapa en tydlig röd tråd och ett logiskt sammanhang som kan väcka intresse. Förmågan att skapa kvalitativa utbildningar som gör att kunskap stannar kvar över tid innehåller en mängd olika byggstenar. Byggstenar som berör allt ifrån planeringen till själva genomförandet. I den här utbildningen kommer vi fokusera på några av dessa byggstenar, särskilt förmågan att skapa en röd tråd i en utbildning. Du kommer få konkreta verktyg för hur du systematiskt bygger upp en kurs eller utbildning där dina deltagare kommer få en känsla av att innehållet och metoderna är länkade till varandra. Så är du nyfiken på hur man genom tydliga syften, mål, innehåll och metoder kan genomföra en kurs där riktningen är skarp men samtidigt med en hög flexibilitet, då är det här utbildningen för dig.

Efter denna utbildning kommer du:

 • Fått kunskap om hur du skapar en sammanhållen utbildning med tydlig röd tråd
 • Fått redskap för hur man bygger upp en kurs baklänges
 • Fått tekniker för att hantera spontana diskussioner under genomförandet
 • Fått kunskap om hur du inleder och avslutar en utbildning på ett bra sätt
 • Fått metoder för att formulera syfte och lärandemål
 • Fått ökad kunskap om lärandets taxanomier

Exempel på innehåll

 • Lärandets taxanomier
 • Vikten av tydliga lärandemål
 • Öva på färdigheten att själv planera en kurs utifrån teoretiska modeller
 • Inledning och avslutning på en kurs
 • Undervisningens metoder (didaktiska val)
 • Den konstruktiva länkningen

Utbildningen vänder sig till dig som:

 • Idag håller i utbildningar men vill utveckla sig i den egna rollen
 • Har rollen att leda andra kursledare och kvalitetsgranska kurser eller utbildningar
 • Har ansvar för interna eller externa utbildningar t ex introduktionsutbildning mm
 • Är nyfiken på hur man med pedagogiskt förhållningssätt skapar en röd tråd

  Inga förkunskaper krävs

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 3 timmar
 • Tydliga verktyg att fortsätta använda
 • Studiematerial

Tid och omfattning:
3 timmar
Inga aktuella kursdatum
för tillfället. Håll utkik efter nya datum framöver!

Plats: Digitalt via Zoom

Pris: 1 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Kursledare

Patrik Olsson är certifierad i Extended DISC och diplomerad samtalscoach. Patrik har även arbetat som lärare och utbildningsledare i 13 år, han är en meriterad förstelärare och har en förmåga att föra lärandet orubbligt framåt för varje individ. Patrik har under många år fortbildat lärare och genomfört lektionsobservationer i syfte att utveckla undervisningen.

Katja Wennerfors är certifierad i Extended DISC och legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och förändring. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.