Öppen kurs - Inspirerande workshop

Inspirerande workshop

Dagens krav på produktion och effektivitet ställer högre krav på förmåga att inspirera och leda team mot syfte och mål. I den här utbildningen lär du dig att leda inspirerande workshops som ger delaktighet, kreativitet och engagemang!


Med stöd i forskning om teamutveckling och hjärnans hot-och belöningssystem (SCARF-Modellen) får du konkreta verktyg för att hålla inspirerande workshops där var och en kan komma till tals utan att konflikter och motstånd uppstår. Genom upplevelsebaserad pedagogik i en trygg miljö, få du även möjlighet att se vilken betydelse kroppsspråket kan ha för facilitering och ledarskap. Under kursen ges personlig återkoppling från kursledaren. Den här kursen kan du välja att gå digitalt via zoom eller fysiskt på lokal.

Efter denna kurs kommer du:

 • ökat din förmåga att planera och genomföra en inspirerande workshop
 • ökat din kunskap om hur du kan börja och avsluta en workshop
 • ha en konkret verktygslåda med en mängd olika metoder
 • fått strategier för att göra alla deltagare i en workshop delaktiga
 • fått kunskap om hjärnans hot- och belöningssystem, SCARF-modellen och hur du utifrån det kan genomföra en inspirerande workshop
 • fått personlig återkoppling av kursledaren
  pröva på olika metoder som skapar inspiration, fokus och arbetsglädje

Exempel på innehåll

 • Vad är en workshop
 • Olika metoder att börja och avsluta
 • Olika strategier för att få alla att känna delaktighet, bli mer kreativa och “komma i mål”
 • Hjärnans kognitiva möjligheter och begränsningar
  Självkännedom om dig som ledare
 • Interaktiva övningar

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 halvdag med föreläsningar och praktiska övningar
 • Arbetsmaterial och infografik

Tid och omfattning:
Halvdag
Tid: 12.30-16.30
Fysiska kurstillfällen i Stockholm: 21/10, 7/12 2021

Pris: 3 495 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Kursledare

Katja Wennerfors är certifierad i Extended DISC och legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och förändring. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommer inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Patrik Olsson är certifierad i Extended DISC och diplomerad samtalscoach. Patrik har även arbetat som lärare och utbildningsledare i 13 år, han är en meriterad förstelärare och har en förmåga att föra lärandet orubbligt framåt för varje individ. Patrik har under många år fortbildat lärare och genomfört lektionsobservationer i syfte att utveckla undervisningen.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.