Öppen kurs - Certifierad kursledare

Certifierad kursledare

Många av oss utbildar, informerar, instruerar, presenterar och inspirerar i våra arbetsroller. Vi kanske leder workshops, interna kurser, instruerar hur en ny rutin fungerar, introducerar en nyanställd, genomför träningssessioner i en programvara för kund med mera. Vid dessa tillfällen är det av stor vikt att vara pedagogisk. Dels för att skapa motivation och anpassa utbildningen på individens och gruppens nivå och dels för att få lärandet att stanna kvar, så det inte måste upprepas igen dagen därpå. Fler än legitimerade lärare behöver vara pedagogiska. Den här kursen ger dig alla verktyg du behöver för att bli Certifierad kursledare och således ge dig både ett mandat för och en trygghet för att lära ut.


Vid fyra fysiska tillfällen får du grunderna för pedagogiskt lärande utifrån forskning, både i teorin och i praktiken. Med konkreta situationer, interaktiva övningar, en välfylld verktygslåda, moderna digitala och analoga metoder och en stor dos inspiration leds du genom kursen av legitimerade pedagoger med lång erfarenhet av att utbilda unga och vuxna från en mängd branscher inom en rad ämnen. Att se till dig som individ och anpassa undervisningen för just dina förutsättningar och önskemål är vår expertis. Dessutom får du under hela kursen ett meta-tänk, där du direkt kan ta vidare de övningar och moment som du är med om, till ett eget undervisningspass. Vi använder beprövade metoder för hur vuxna lär och visar även på de trender inom kompetensutveckling som gäller. Varmt välkommen till denna utbildning för att bli certifierad kursledare.

Efter den här kursen kommer du bland annat:

 • känna till pedagogikens historia och vad pedagogik, didaktik och metodik är
 • kunna sätta upp syfte och mål med utbildningenkunna målgrupps- och individanpassa din utbildning
 • ha kännedom om trender i kompetensutveckling som gäller på 2020-talet
 • kunna använda metoder för att få lärandet att stanna kvar
 • ha en gedigen verktygslåda att använda direkt
 • kunna skapa interaktiva och engagerande lärtillfällen
 • kunna planera, genomföra och utvärdera en kurs
 • känna till hur vuxna lär

Praktisk information

Tid och omfattning:
4 heldagar
Fysiska kurstillfällen i Stockholm: 28 sep-2021, 29 sep-2021, 7 okt-2021, 8 okt-2021

Dag 1: Grunderna i pedagogik, didaktik och metodik
Dag 2: Planera, genomföra och utvärdera en kurs
Dag 3: Målgrupps- och individanpassning
Dag 4: Att få lärandet att stanna kvar

Pris: 17 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Exempel på innehåll

 • Pedagogisk forskning
 • Struktur för en hel kurs - så här gör du konkret
 • Didaktiska val och metoder
 • Trender i kompetensutveckling
 • Verktyg för engagerande och interaktiva metoder
 • Metoder för att få lärandet att stanna kvar
 • Fördelar och utmaningar med fysisk respektive digital utbildning?
 • Olika anpassningar för grupp och individ
 • Vuxenpedagogiska metoder

Kursansvarig

Patrik Olsson
Patrik har arbetat som lärare och utbildningsledare i 13 år, han är en meriterad förstelärare och har en förmåga att föra lärandet orubbligt framåt för varje individ. Patrik har under många år fortbildat lärare och genomfört lektionsobservationer i syfte att utveckla undervisningen. Förutom en gedigen lärarbakgrund är Patrik också diplomerad samtalscoach samt certifierad i DISC-analys.

Katja Wennerfors
Katja Wennerfors är certifierad i Extended DISC och legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av undervisning inom en rad områden, bland annat på ledarskapsutbildningar och samtalsledarutbildningar. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.