Öppen kurs - Att skapa engagemang och motivation

Att skapa engagemang och motivation

Tänk att lära sig nytt och samtidigt ha kul! För oss är det en självklarhet och det finns konkreta metoder att använda för att skapa engagemang och motivation som leder till glädje och skapar förutsättningar för inlärning. I den här kursen får du med upplevelsebaserad pedagogik ta del av dessa metoder och andra verktyg som du direkt kan använda i din egen grupp. Du får pröva på en mängd olika övningar som lockar till insikter, energi och skratt. Kortare teoripass om motivation och inre och yttre drivkrafter kopplat till hjärnans belöningssystem varvas med lekfulla övningar som även ger dig ökad självkännedom.


Vi tittar på hur vuxna lär samt hur du som utbildare eller workshopledare kan skapa positivt engagemang hos dina deltagare. Du får även handfasta tips på hur dina deltagare kan ta ansvar för sitt eget lärande.

Inga förkunskaper krävs, men om du redan utbildar - ta gärna med egna frågor från tidigare erfarenheter.

Exempel på innehåll

 • Aktiviteter som skapar engagemang
 • Övningar som skapar motivation
 • Hur du får alla vilja mer
 • Hjärnans belöningssystem
 • Motivation vs hotivation
 • Egna drivkrafter och rädslor
 • Inlärning vid stress
 • Vuxnas lärande
 • Förutsättningar för ett hållbart lärande
 • Fallgropar och risker
 • Självkännedom
 • Konkret personlig återkoppling för fortsatt lärande

Målgrupp

 • Du som håller utbildningar/kurser/workshops/möten
 • Du som vill hålla utbildningar/kurser/workshops
 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som vill bli tryggare i ditt självledarskap
 • Du som stöttar andra som håller kurser i sitt ledarskap
 • Du som vill se andra växa

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 3 timar med föreläsningar och praktiska övningar
 • Arbetsmaterial och infografik

Tid och omfattning:
3 timmar
Tid: 12.00-15.00
Digitala kurstillfällen: 8/9, 1/10, 11/11, 10/12 2021

Verktyg/ Plattform: Zoom

Pris: 1 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Kursledare

Patrik Olsson
Med en lång och gedigen bakgrund som coach och förstelärare vet Patrik hur man får samtliga i ett rum att känna sig delaktiga. Patrik är diplomerad coach och certifierad GDQ och DISC konsult. Han tar sig an alla uppdrag med en stor energi som smittar av sig. Patrik går dock igång lite extra när han får möjlighet att lära andra lära ut.

Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.