Öppen kurs - Att bedöma utveckling och lärande

Att bedöma utveckling och lärande

Kanske ska du i din roll bedöma deltagarnas utveckling, förändring och lärande? Eller ska du utvärdera det? Vad är egentligen skillnaden? Hur ger du i din roll relevant återkoppling som får dina deltagare att utvecklas än mer? Det handlar den här kursen om. Vi tittar närmare på skillnaden mellan att mäta, utvärdera och bedöma. Med konkreta case får du en ökad förståelse för hur du kan mäta och utvärdera såväl process som slutprodukt samt skillnaden mellan en summativ och en formativ bedömning.


Du får se exempel på olika sätt att mäta utveckling och förändring och konkret se hur deltagarna själva kan följa sin utveckling. Du får, med upplevelsebaserad pedagogik, metoder för att ge såväl uppskattande som utvecklande feedback så att dina deltagare kan komma längre. På så vis kan du själv utveckla ett coachande förhållningssätt, stärka era relationer samt skapa förutsättningar för en lärande organisation.

Inga förkunskaper krävs, men om du redan utbildar - ta gärna med egna frågor från tidigare erfarenheter.

Exempel på innehåll

 • Bedömning, mätning och utvärdering
 • Summativ bedömning
 • Formativ bedömning
 • Utveckling och förändring - vad är det och vad krävs för det?
 • Att ta ansvar för sin egen utveckling
 • Att ge uppskattande och utvecklande feedback
 • Feedbacktrappan
 • Checklistor för att ge och ta emot feedback
 • Att skapa en lärande organisation
 • Att arbeta med målsättning och uppföljning
 • Självkännedom
 • Konkret personlig återkoppling för fortsatt lärande

Målgrupp

 • Du som håller utbildningar/kurser/workshops/möten
 • Du som vill hålla utbildningar/kurser/workshops
 • Du som leder andra i exempelvis team eller projekt
 • Du som vill bli tryggare i ditt självledarskap
 • Du som stöttar andra som håller kurser i sitt ledarskap
 • Du som vill se andra växa

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 halvdag med föreläsningar och praktiska övningar
 • Arbetsmaterial och infografik

Tid och omfattning:
Halvdag
Tid: 12.30-16.30
Fysiska kurstillfällen i Stockholm: 21/12 2021
Digitala kurstillfällen: 15/9, 7/10 2021

Pris: 3 495 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Kursledare

Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Patrik Olsson
Med en lång och gedigen bakgrund som coach och förstelärare vet Patrik hur man får samtliga i ett rum att känna sig delaktiga. Patrik är diplomerad coach och certifierad GDQ och DISC konsult. Han tar sig an alla uppdrag med en stor energi som smittar av sig. Patrik går dock igång lite extra när han får möjlighet att lära andra lära ut.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.