Öppen kurs - Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap

Nyckeln för att vara en framgångsrik chef och ledare är att kunna anpassa sin ledarstil efter situation och medarbetarnas behov. I den här kursen går vi igenom Paul Hersey och Ken Blanschards teorier om situationsanpassat ledarskap. Du får verktyg och nycklar för att kunna identifiera dina medarbetares behov och anpassa ditt eget ledarskap därefter. Den här kursen är för dig som är chef eller ledare och vill utveckla ditt ledarskap så att du kan stärka och utveckla dina medarbetare.

Efter denna utbildning kommer du

 • Kunna grundläggande teorier om ett situationsanpassat ledarskap
 • Identifiera medarbetares utvecklingsnivå
 • Kunna anpassa din ledarstil efter situation och behov
 • Ha förståelse för ledarens tre färdigheter
 • Ha ökad kännedom om din egen ledarstil
 • Förstå hur din ledarstil påverkar din omgivnings beteende

Exempel på innehåll

 • Vad är ett situationsanpassat ledarskap?
 • Medarbetares utvecklingsnivåer och ledarens tre färdigheter
 • Det situationsanpassade ledarskapets fyra olika ledarstilar
 • Självkännedom
 • Omsätta dina teoretiska färdigheter i praktik

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Är chef eller ledare
 • Har personalansvar
 • Vill utveckla organisationens generella förändringskapacitet
 • Vill bli tryggare i ditt ledarskap
 • Stöttar andra i sitt ledarskap
 • Är intresserad av reflektion som metod för självledarskap

Kursansvarig

Patrik Olsson
Med en lång och gedigen bakgrund som coach och förstelärare vet Patrik hur man får samtliga i ett rum att känna sig delaktiga. Patrik är diplomerad coach och certifierad GDQ och DISC konsult. Han tar sig an alla uppdrag med en stor energi som smittar av sig. Patrik går dock igång lite extra när han får möjlighet att lära andra lära ut.

Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.


Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 heldag
 • Studiematerial
 • Mikrokurser om ledarskap
 • Intyg
 • Enklare lunch, fika på förmiddagen och eftermiddagen
 • Värdefullt nätverk

Tid och omfattning:
1 heldag
Digitala kurstillfällen: 1/9, 7/12 2021
Fysiska kurstillfällen i Stockholm: 5/10, 18/11 2021

Pris: 5 995 kr kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se


Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.