Öppen kurs - Personlig effektivitet

Personlig effektivitet

Stress, press och besvärliga kollegor?
Så ökar du din personliga effektivitet, minskar din stress och mår bättre på jobbet
Blir att-göra-listan bara längre och längre? Försvinner tiden för dig? Eller blir du ofta avbruten av kollegor som sprider negativitet omkring sig? Vill du få mer gjort och dessutom ha kul när du gör det?
Då kan den här kursen vara rätt för dig. Den ger dig metoder och redskap för att hantera både tidstjuvar och kollegor som du upplever som besvärliga. Genom konkreta övningar får du redskap för att prioritera, organisera och planera ditt arbete. Med ökad självkännedom och strategier utifrån Extended DISC kan du efter utbildningen förstå och hantera besvärliga beteenden hos kollegor och med det skapa en positiv arbetsmiljö.
Viss stress är av godo och hjärnan är fantastisk på att lösa problem och hantera besvärliga beteenden. Men vad händer när stressen blir för omfattande eller långvarig? Genom upplevelsebaserad pedagogik får du ökad förståelse för dina möjligheter att göra rätt saker och
ha kul på jobbet.

Efter denna utbildning kommer du

 • Förstå hur stress påverkar hjärnan och hur du kan hantera din vardag så att såväl hjärna som kroppen som helhet mår bäst
 • Få metoder och verktyg för att organisera, prioritera och planera
 • Få konkreta strategier för att sätta och följa upp mål
 • Få verktyg för personlig effektivitet
 • Få ökad självkännedom
 • Få strategier för att hantera negativitet hos kollegor och själv bidra till en positiv arbetsmiljö
 • Bli stärkt i ditt självledarskap
 • Få tillgång till app med målsättningsverktyg och mikrokurser

Exempel på innehåll

 • Vad är stress och hur hanterar du den?
 • Hjärnan – styrkor och utmaningar
 • Vad du kan påverka och vad du får släppa?
 • Reflektion kring befintlig arbetssituation
 • Konkreta verktyg i att prioritera, organisera och planera din arbetssituation
 • Strategier för att hantera negativitet hos kollegor utifrån bland annat Extended DISC
 • Att sätta mål och uppnå dem
 • Arbetsplatsen som en möjlighet till utveckling och glädje
 • Kroppsspråkets betydelse vid gränssättande samtal
 • Självkännedom
 • Checklistor för hur du kan prioritera, planera och organisera
 • Upplevelsebaserad pedagogik som inbegriper diskussion, reflektion, övningar, filmer, teori, etiska dilemman och konkreta scenarier

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 heldag
 • Studiematerial
 • Checklistor för personlig effektivitet som att prioritera, organisera och planera
 • Intyg
 • Enklare lunch, fika på förmiddagen och eftermiddagen

Tid och omfattning:

 3/12 2020 kl. 9.00-16.30
1 heldag.

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Pris: 5 150 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Vill ha konkreta verktyg och metoder för att få en effektiv och positiv arbetsmiljö
 • Är chef och vill ha konkreta verktyg för att bidra till ökad effektivitet och arbetsglädje samt att din personal mår bättre
 • Vill ha ökad kunskap om stress och stresshantering
 • Vill ha ökad självkännedom
 • Vill bli stärkt i ditt ledarskap
 • Vill bli effektivare i din kommunikation
 • Är nyfiken på personlighetsmönster och beteenden
 • Vill förstå hur du kan tala med andra för att undvika missförstånd och konflikter
  Inga förkunskaper krävs

Lärare

Katja Wennerfors
Katja är certifierad i Extended DISC och legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och förändring. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.