Öppen kurs - Personlig effektivitet

Personlig effektivitet

Stress, press och besvärliga kollegor?

Blir att-göra-listan bara längre och längre? Försvinner tiden för dig? Vill du få mer gjort och dessutom ha kul när du gör det? Oavsett vad som är dina tidstjuvar så kan du öka din personliga effektivitet, minska din stress och må bättre på jobbet. På den här kursen får du konkreta övningar och redskap för att prioritera, organisera och planera ditt arbete.

Efter denna utbildning kommer du

 • Få metoder och verktyg för att organisera, prioritera och planera
 • Få konkreta strategier för att sätta och följa upp mål
 • Få verktyg för personlig effektivitet
 • Få tillgång till app med målsättningsverktyg och mikrokurser

Exempel på innehåll

 • Vad du kan påverka och vad du får släppa?
 • Reflektion kring befintlig arbetssituation
 • Konkreta verktyg i att prioritera, organisera och planera din arbetssituation
 • Att sätta mål och uppnå dem
 • Arbetsplatsen som en möjlighet till utveckling och glädje
 • Checklistor för hur du kan prioritera, planera och organisera
 • Upplevelsebaserad pedagogik som inbegriper diskussion, reflektion, övningar, filmer, teori, etiska dilemman och konkreta scenarier

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Vill ha konkreta verktyg och metoder för att få en effektiv och positiv arbetsmiljö

Kursansvarig

Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Patrik Olsson
Med en lång och gedigen bakgrund som coach och förstelärare vet Patrik hur man får samtliga i ett rum att känna sig delaktiga. Patrik är diplomerad coach och certifierad GDQ och DISC konsult. Han tar sig an alla uppdrag med en stor energi som smittar av sig. Patrik går dock igång lite extra när han får möjlighet att lära andra lära ut.


Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 halvdag
 • Studiematerial
 • Checklistor för personlig effektivitet som att prioritera, organisera och planera
 • Intyg

Tid och omfattning:
Halvdag, kl: 8:30 – 12:30
Digitala kurstillfällen: 14/9, 14/10 2021
Fysiska kurstillfällen i Stockholm: 17/11, 16/12 2021

Pris: 3 495 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.