Öppen kurs - Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Som chef och ledare så coachar du och ger feedback till dina medarbetare under hela året. Dock är det årliga medarbetarsamtalet ett tillfälle att fokuserat sätta sig ned tillsammans med medarbetaren och både sätta upp och mäta mål, prata om framgångar och utmaningar och kanske också lokalisera vilka kompetensutvecklande insatser som medarbetaren och verksamheten önskar. Se till att nästa medarbetarsamtal blir en succe både för dig som chef och för medarbetaren. På den här kursen får du grunderna för ett lyckat sådant.

Efter denna utbildning kommer du

 • Kunna sätta och följa upp mätbara mål
 • Använda ett coachande förhållningssätt som sätter medarbetaren och dennes situation i centrum
 • Ha fått strategier för att hantera motstånd
 • Ha fått verktyg för att bli tryggare i ditt ledar- och eller medarbetarskap
 • Ha fått metoder för att skapa förutsättningar för delaktighet och meningsskapande
 • Ha en större vektygslåda för att föra professionella samtal

Exempel på innehåll

 • Vikten av att ställa öppna frågor och lyssna
 • Checklista före- under-efter samtalet
 • Konkreta verktyg för samtalets struktur
 • Teorier och verktyg för att hantera motstån
 • SMARTA mål: så här sätter man upp och mäter individuella mål

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Ska hålla i medarbetarsamtal
 • Vill utveckla din professionella kommunikation
 • Vill bli tryggare i ditt ledarskap och eller medarbetarskap

  Inga förkunskaper krävs

Praktisk information

Tid och omfattning:
1 halvdag, kl. 12.30-16.30

Fysiskt kurstillfälle i Stockholm: 22/10 2021

Pris: 3 495 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Kursansvarig

Mikaela Valtersson är Vice VD på Kunskapsskolan och ansvarig för affärsområdet SkillEd. Hon är utbildad gymnasielärare med en bakgrund i den politiska världen som bland annat kommunalråd, riksdagsledamot, gruppledare och ekonomisk talesperson. Mikaela sitter i flera styrelser bland annat sjunde AP-fonden och Axfoundation. Hon har lång erfarenhet av ledarskap inom både teori och praktik.

Katja Wennerfors är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar, coachning och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.