Öppen kurs - Leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

Alla är vi ledare på ett eller annat sätt. Allt ledarskap börjar med förmågan att leda sig själv. När du känner dig själv bra kan du också leda andra framgångsrikt. Många av oss leder i sin jobbvardag utan att vara formell chef. Det kan handla om att leda projekt, arbetsgrupper eller processer. Då behöver du ledarskap utan att ha alla verktyg en chef kanske har. I den här kursen lär du dig att hantera ledarskap och får konkreta verktyg som gör att du växer som ledare.

Efter denna utbildning kommer du

 • Ökat din egen självinsikt
 • Identifierat dina egna drivkrafter och triggers
 • Utvecklats som ledare
 • Lärt dig hantera olika sorters grupper och människor
 • Fått konkreta verktyg och modeller att använda i din vardag

Exempel på innehåll

 • Motivation och drivkrafter
 • Triggers
 • Självkännedom
 • Dina roller som ledare
 • Gruppers utveckling
 • Att förstå din målgrupp
 • Att leda med mål och riktning
 • Att ge och ta emot konstruktiv feedback

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Leder andra i exempel team eller projekt
 • Vill utveckla i ditt ledarskap
 • Stöttar andra i sitt ledarskap
 • Ser sitt nästa steg att bli chef
 • Är intresserad grupputveckling
  Inga förkunskaper krävs

Kursansvarig

Mikaela Valtersson
Vice VD på Kunskapsskolan och ansvarig för affärsområdet SkillEd. Tidigare kommunikationschef. Mikaela är utbildad gymnasielärare. Mikaela har en bakgrund i den politiska världen som bland annat kommunalråd, riksdagsledamot, gruppledare och ekonomisk talesperson. Mikaela sitter i flera styrelser bland annat sjunde AP-fonden och Axfoundation.

Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Praktisk information

 Ingår i kursen:

 • 1 heldag
 • Studiematerial
 • Modeller
 • Certifikat
 • Möjlighet till egen support/coaching från din lärare
 • Mikrokurs-paket i SkillEd app

Tid och omfattning:
1 heldag
Fysiska kurstillfällen i Stockholm: 13/10, 9/12 2021
Digitala kurstillfällen: 7/9 2021

Pris: 5 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.