Öppen kurs - Leda med mål och riktning

Leda med mål och riktning

När målet är tydligt och vägen dit inspirerande så kan alla i ett team dra åt samma håll. När individer och team inte når upp till organisationens mål är ofta en av orsakerna bristande ledarskap och vag kommunikation.


Den här kursen stärker din förmåga att leda med mål och riktning. Genom att du som ledare arbetar med mål och delmål som du kommunicerar tydligt och metodiskt, vet alla sin roll och sitt mandat. Därtill är betydelsen av gemensamma värderingar på individ- och gruppnivå av stor vikt för att skapa fokus och styrfart. Med ett trovärdigt och tryggt ledarskap effektiviseras arbetet och arbetsglädjen ökar.

Utbildningen vilar på vetenskaplig grund utifrån Susan Wheelans IMGD modell och stärker din förmåga att sätta tydliga mål samt ger dig konkreta verktyg för hur du kan kommunicera och följa upp dem. Du får även kunskap om hur du kan hantera bristande förmåga att uppnå mål.

Efter denna utbildning kommer du

 • Få konkreta verktyg hur man ska sätta tydliga mål som exempelvis SMART:a mål
 • Delegera och ge mandat
 • Få kunskap om kommunikationens grunder och hur man praktiskt ska göra för att nå längre tillsammans
 • Vision, syfte, mål och aktiviteter
 • Få metoder och verktyg att utveckla din kommunikation utefter gruppens behov
 • Få förståelse för hur ökad självkännedom är en väg mot ökad måluppfyllelse
 • Utveckla förmågan att hantera bristande förmåga att uppnå bestämda mål
 • Kunna utvärdera och följa upp mål

Exempel på innehåll

 • Vad är ett mål?
 • Metoder för att bygga effektiva mål utifrån teamets stadium
 • Verktyg för utvärdering
 • Självkännedom
 • Att skapa framåtsyftande mål som utgår från teamets drivkrafter
 • Verktyg för att skapa tydliga mål och roller
 • Vilka mål behöver ett team i respektive stadie
 • Teams fem stadier (IMGD)

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som vill utvecklas i ditt ledarskap
 • Du som har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som har personalansvar

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 heldag
 • Studiematerial
 • Intyg
 • Enklare lunch, fika på förmiddagen och eftermiddagen

Tid och omfattning:

1 Heldag
Inga aktuella kursdatum för tillfället. Håll utkik efter nya datum framöver!

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Pris: 5 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Kursansvarig

Patrik Olsson
Med en lång och gedigen bakgrund som coach och förstelärare vet Patrik hur man får samtliga i ett rum att känna sig delaktiga. Patrik är diplomerad coach och certifierad GDQ och DISC konsult. Han tar sig an alla uppdrag med en stor energi som smittar av sig. Patrik går dock igång lite extra när han får möjlighet att lära andra lära ut.

Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.


Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.