Öppen kurs - Leda i förändring

Leda i förändring

I en ständigt föränderlig värld, behöver alla organisationer kontinuerligt utvecklas och förbättra sina metoder. Även om förändringen i sig är positiv, skapar den lätt oro. Att då bringa lugn, skapa fokus och få alla medarbetare och chefer med sig och leda med en riktning är avgörande. Ledarskapsutbildningen ger dig redskap för att förstå människors olika reaktioner på förändringsprocesser. Även dina egna. Du får även kunskap och handfasta metoder på hur du blir mer kommunikativ, skapar delaktighet och ökar motivation. Genom medvetenhet om förändringens faser samt hur människor kan ledas genom dessa, blir du tryggare och tydligare i ditt ledarskap. På så vis kan organisationens mål effektivare uppnås.

Efter denna utbildning kommer du

 • Ha kunskap om förändringsbeteenden
 • Känna till och kunna identifiera förändringens faser
 • Förstå förändring
 • Fått redskap för kommunikation för att organisera och leda förändring
 • Fått metoder för att skapa förutsättningar för delaktighet och meningsskapande
 • Fått strategier för att hantera motstånd och konflikter

Exempel på innehåll

 • Förändringsbeteenden
 • Förändringens faser
 • Att förstå förändring
 • Kommunikation för att organisera och leda förändring
 • Skapa förutsättningar för delaktighet och meningsskapande
 • Betydelsen av att leda med mål
 • Att ständigt utvecklas
 • Att hantera motstånd och konflikter
 • Hållbar förändring – en kultur av lärande

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Leder andra i exempel team eller projekt
 • Har personalansvar
 • Vill utveckla organisationens generella förändringskapacitet
 • Vill bli tryggare i ditt ledarskap
 • Stöttar andra i sitt ledarskap
 • Har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Är nyfiken på din förmåga att leda andra i förändring
 • Är intresserad av förändringsledarskap
  Inga förkunskaper krävs

Praktisk information

 Ingår i kursen:

 • 1 heldag
 • Studiematerial
 • Intyg

Tid och omfattning:
1 heldag
Fysiska kurstillfällen i Stockholm: 2/9, 25/11 2021
Digitala kurstillfällen: 12/10 2021

Pris: 5 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Kursansvarig

Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.