Öppen kurs - Den kommunikative ledaren

Den kommunikative ledaren

Ledarskap handlar till mångt och mycket om kommunikation. Du måste som ledare kunna kommunicera tydligt, inspirera andra personer till att utvecklas och åstadkomma resultat. Du måste också ofta vara en visionär som visar på väg och riktning framåt. Ibland behöver du som ledare hantera besvärliga situationer och grupper där det förekommer konflikter. Då ställs din kommunikativa förmåga på sin spets. I denna utbildning stärker du ditt kommunikativa ledarskap och lär dig bli tryggare och en bättre kommunikatör

Efter denna utbildning kommer du

 • Ökat din egen självinsikt
 • Identifierat din egen kommunikationsstil
 • Utvecklats som ledare
 • Lärt dig kommunikationens grunder
 • Tränat din förmåga att uttrycka dig och inspirera andra
 • Fått konkreta verktyg och modeller att använda i din vardag
 • Utvecklat din retoriska förmåga
 • Lärt dig kommunicera i besvärliga situationer
 • Öka din förståelse för människors olika kommunikationsstilar

Exempel på innehåll

 • Självkännedom
 • Din roll som ledare
 • Kommunikationens grunder
 • Retorik
 • Att tala inför grupp
 • Att förstå din målgrupp
 • Att inspirera med kommunikation
 • Att ha ett coachande förhållningssätt
 • Olika kommunikationsstilar

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Utbildningen vänder sig till dig som
 • Leder andra i exempel team eller projekt
 • Vill utveckla ditt ledarskap
 • Vill utveckla ditt sätt att kommunicera
 • Vill bli bättre på att uttrycka dig
 • Vill bli tryggare med att tala inför grupper

Inga förkunskaper krävs

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 heldag
 • Studiematerial
 • Modeller
 • Certifikat
 • Möjlighet till egen support/coaching från din lärare
 • Mikrokurs-paket i SkillEd app

Tid och omfattning:
1 heldag.
Inga aktuella kursdatum för tillfället. Håll utkik efter nya datum framöver!

Pris: 5 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Kursansvarig

Mikaela Valtersson
Vice VD på Kunskapsskolan och ansvarig för affärsområdet SkillEd. Tidigare kommunikationschef. Mikaela är utbildad gymnasielärare. Mikaela har en bakgrund i den politiska världen som bland annat kommunalråd, riksdagsledamot, gruppledare och ekonomisk talesperson. Mikaela sitter i flera styrelser bland annat sjunde AP-fonden och Axfoundation.

Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.