Öppen kurs - Att leda sig själv

Att leda sig själv

Den här utbildningen riktar sig till dig som önskar konkreta verktyg för att leda dig själv. I en tid där kartan allt mer frekvent skrivs om, ställs högre krav på var och en av oss att kunna leda oss själva. Den här utbildningen ger dig effektiva redskap att använda direkt för att göra just det: leda dig själv!

 

Genom praktiska övningar och korta teoripass går du från medvetenhet till färdighet. Under fyra intensiva timmar får du således både öka din självkännedom och aktivt pröva på konkreta metoder för självledarskap. Vi tittar på olika vis att planera, organisera och prioritera upp sitt arbete och med insikter, igenkänning och en del skratt får du strategier för att utvecklas än mer. Den här utbildningen kan du välja att gå digitalt via zoom eller fysiskt på lokal.

Efter denna utbildning kommer du

 • ökat din självkännedom om din ledarstil
 • fått ökad medvetenhet om dina drivkrafter
 • fått ökad medvetenhet om dina styrkor och utmaningar
 • fått ökad medvetenhet om vad som triggar dig
 • fått redskap för hur du ska hantera dina utmaningar och det som triggar dig
 • fått strategier för att leda dig själv i tider av social distansering
 • fått redskap för att kunna planera, prioritera och organisera
 • fått kunskap om hur värderingar och valda sanningar påverkar ens beteende
 • fått metoder för att utvecklas vidare

Exempel på innehåll

 • Ledarskap och ledarstilar
 • Struktur, planering, prioritering och organisering
 • Målsättning och uppföljning
 • Motivation och drivkrafter
 • Joharifönstret och dess betydelse för ditt ledarskap
 • Hjärnans kognitiva möjligheter och begränsningar
 • Interaktiva övningar

Kursansvarig

Katja Wennerfors är certifierad i Extended DISC och legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och förändring. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommer inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Patrik Olsson Med en lång och gedigen bakgrund som coach och förstelärare vet Patrik hur man får samtliga i ett rum att känna sig delaktiga. Patrik är diplomerad coach och certifierad GDQ och DISC konsult. Han tar sig an alla uppdrag med en stor energi som smittar av sig. Han har även en gedigen bakgrund som ledare inom idrottsrörelse

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 halvdag med föreläsningar och praktiska övningar
 • Arbetsmaterial och infografik

Tid och omfattning:
1 halvdag, kl. 12.30-16.30

Fysiskt kurstillfälle i Stockholm: 19/11 2021

Digitalt kurstillfälle: 27/10 2021

Pris: 3 495 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.