Ledarskapsprogram – Den coachande ledaren

Ledarskapsprogram –
Den coachande ledaren

I detta ledarskapsprogram får du möjlighet att utvecklas som ledare och bli mer coachande i ditt sätt att leda team. Vid sex fysiska tillfällen kommer du utifrån forskning och etablerade modeller få lära dig mer om hur du kan hantera olika situationer i din vardag. Med konkreta case och dilemman, interaktiva övningar, en välfylld verktygslåda, moderna digitala och analoga metoder och en stor dos inspiration leds du genom kursen av erfarna ledare med lång erfarenhet av såväl utbildning som ledarskap.

 

Kursen riktar sig till dig som är ny som ledare eller till dig som varit ledare i några år och vill utvecklas vidare. Du kommer att stärka din självkännedom såväl som att utveckla ditt sätt att leda andra. Med fokus på att utveckla dig som den coachande ledaren kommer du få djupare insikter och en mängd konkreta verktyg att använda i din vardag. Du kommer också få lära dig att tryggt hantera utmanande ledarsituationer.

Du får kunskap för att vara en coachande ledare, hur du leder i förändring och hur du hanterar olika grupper och människor. Du lär dig effektiva metoder för feedback i vardagen och hur du genomför de riktigt svåra samtalen. Du får del av både en fysisk utbildning, ett chefsnätverk, ett digitalt mikrokurspaket om ledarskap och två individuella cochingtimmar.

Efter denna utbildning kommer bland annat:

 • att ha större självkännedom och ha fått verktyg att hantera dina egna triggers och drivkrafter
 • stärka ditt coachande ledarskap för att få andra att utvecklas maximalt- kunna hantera svårare samtal och relationer
 • kunna motivera dina medarbetare även då det är oro eller förändringstider
 • kunna arbeta långsiktigt med en riktning och plan för att nå dina och verksamhetens mål
 • få bättre samtal och dialog med dina medarbetare. Med en fungerande feedbackkultur kan ni arbeta mer effektivt och dina medarbetare kan ta större självständigt ansvar utan att du behöver vara den enda motorn i er utveckling

Exempel på innehåll

 • Självkännedom kring värderingar, drivkrafter och triggers
 • Att styra mot mål och riktning och få gruppen med dig
 • Kommunikativ förmåga och olika kommunikationsstilar
 • De svåra samtalen
 • Olika ledarstilar och hur du kan situationsanpassa ledarskapet
 • Coachande ledarskap som motiverar andra till framgång
 • Det strategiska ledarskapet
 • Att ge och ta feedback

Kursansvarig

Mikaela Valtersson
Mikaela är Vice VD på Kunskapsskolan och ansvarig för affärsområdet SkillEd. Hon är utbildad gymnasielärare med en bakgrund i den politiska världen som bland annat kommunalråd, riksdagsledamot, gruppledare och ekonomisk talesperson. Mikaela sitter i flera styrelser bland annat sjunde AP-fonden och Axfoundation. Hon har lång erfarenhet av ledarskap inom både teori och praktik.

Praktisk information

 Ingår i programmet:

 • Sex fullspäckade dagar som leder till att du utvecklas som ledare

 • En lång rad konkreta verktyg, checklistor, mallar och modeller att använda i din egen vardag

 • Ett nätverk med dialog under hela tiden i eget forum

 • Diplom
 • E-learning i app som ger tillfälle för repetition och en möjlighet att alltid ha kunskapen med dig och enkelt kunna lära dig ännu mer
 • Två egna individuella coachningtimmar som ger möjlighet till egen reflektion, frågor och fördjupad insikt med hjälp av en utbildad coach

Teman vid de olika tillfällena:
Dag 1: Att leda sig själv
Dag 2: Att leda andra
Dag 3: Grupputveckling
Dag 4: Coachande ledarskap
Dag 5: Leda i förändring
Dag 6: Det utmanande ledarskapet

Tid och omfattning:
6 heldagar fördelade ungefär en gång i månaden under 7 månader

Fysiska kurstillfällen i Stockholm: 29 okt, 12 nov, 8 dec, samt tre datum i vår som bestäms senare

Pris: 24 995 kr ex moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Mer om vad som ingår i kursens olika delar:

Tema: Att leda sig själv

 • Genom olika övningar får du ökad självkännedom. Vilka är dina drivkrafter och din motivation? Vilka är dina triggers? Hur får du energi? Om att skilja mellan roll och person och se till vilken roll man har som ledare.
 • Olika ledarstilar, värdegrund, att planera och sätta mål
 • Att leda med en tydlig riktning. Om olika kommunikationsstilar. Presentationsteknik och att tala inför grupp. Hur får man människor med sig? Hur entusiasmerar man andra?

Tema: Att leda andra

 • Hur får man andra att växa, sätta gemensamma mål, hantera olika personligheter, styra med engagemang och skapa effektiva team
 • Att leda team som gör att alla utvecklas och teamet drar åt samma håll och skapar god kultur
 • Konkreta verktyg för att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt. Hur bygger man en feedbackkultur? Att skapa mer lönsamhet och effektivitet genom feedback.

Tema: Grupputveckling

 • Du får större förståelse för olika grupper och gruppers utvecklingsfaser utifrån Integrated Model of Team Development (IMGD) som tagits fram av Ph.D. Susan Wheelan.
 • Gruppers utvecklingsfaser, vad krävs av dig som ledare för olika grupper och för olika situationer och faser
 • Att situationsanpassa ditt ledarskap

Tema: Coachande ledarskap

 • Du får får konkreta verktyg för att bli en coachande ledare som får andra att utvecklas
 • Coachande arbetssätt, samtalsmetodik, ge och ta feedback
 • Om olika samtalstekniker och konkreta verktyg för att skapa mer dialog. Att leda situationsanpassat och att ha ett coachande förhållningssätt som får andra att utvecklas

Tema: Leda i förändring

 • Få ökad kompetens att leda i förändring och förstå hur förändringar påverkar människor
 • Om olika typer av förändringar, hur man får medarbetare med sig
 • Hur människor reagerar och agerar i olika förändringsfaser
 • Verktyg för att hantera de olika faserna

Tema: Utmanande ledarskap

 • Du får stärka din kompetens i ledarskapets mer utmanande delar
 • Det svåra samtalet, medarbetarsamtal och att hantera besvärliga beteenden
 • Att bli bättre på att hantera stress och undvika konflikter
 • Om omvärldsfaktorer och trender. Hur förhåller man sig som ledare till världen omkring en? Vilka krav ställs det på en modern ledare? Att leda i förändringsprocesser

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.