Öppen kurs - Utbildning för utbildare

Utbildning för utbildare

Den här utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete har en undervisande eller lärande roll. Oavsett om du formellt håller utbildningar för grupper eller mer informellt kollegor emellan så är detta en kurs för dig. En chans att utveckla din egen förmåga att nå ut med budskap och få konkreta verktyg i vad som krävs för en lyckad utbildning.


Många av oss håller i utbildningar i arbetsvardagen. Tänker du efter så håller du säkert ofta eller mindre ofta i en workshop, en kurs eller ger andra kunskap för att utvecklas. En förutsättning för en lyckad utbildning är ett pedagogiskt kunnande. Genom konkreta verktyg och mer kunskap om hur lärande går till och hur grupper utvecklas kan du bli bättre som kursledare.


Vi tillämpar ett meta-tänk i våra kurser. Det betyder att du får själv testa på övningar samtidigt som du lär dig hur du kan genomföra dem för andra. Med flexibla, interaktiva och roliga metoder så hittar du din egen professionella och personliga kursledarstil.
Kursen tar således hänsyn till alla delar som du som kursledare behöver ta ställning till för att nå fram med ditt budskap och leda gruppen mot ett lärande.

Efter denna utbildning kommer du

 • Ha en ökad självkännedom om din egen undervisningsstil och hur du konkret kan målgruppsanpassa för att få alla att ta till sig av sakkunskapen
 • Förstå och praktiskt kunna tillämpa nyckelfaktorerna för vuxnas lärande
 • Få en ökad förståelse för hur du praktiskt kan använda flexibla och interaktiva metoder som gör lärandet lustfyllt
 • Ha en ökad kunskap om hur du får kursmål och syfte att hänga ihop med dina metoder i undervisningen samt examinationen

Exempel på innehåll

 • Självkännedom i en lärande situation, hur ser din undervisningsstil ut idag?
 • Vuxnas lärande
 • Anpassa ett innehåll till flexibla och interaktiva metoder som får lärandet att stanna kvar
 • Att målgruppsanpassa ett innehåll
 • Praktiskt kunna utforma kurser och utbildningar där mål, syfte, metod och examination hänger ihop

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 2 heldagar fysisk undervisning med föreläsning och praktiska övningar
 • Arbetsmaterial och infografik
 • Förtäring och fika
 • Möjlighet till 45 min eget coachingsamtal med läraren

Tid och omfattning: 1/12 - 2/12, klockan 09:00 – 16:00. 2 heldagar.

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Pris: 13 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Lärare

Patrik Olsson
Patrik har arbetat som lärare och utbildningsledare i 13 år, han är en meriterad förstelärare och har en förmåga att föra lärandet orubbligt framåt för varje individ. Förutom en gedigen lärarbakgrund är Patrik också diplomerad samtalscoach samt certifierad i DISC-analys.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.