Öppen kurs - Utmanande samtal

Utmanande samtal

Utmanande samtal eller svåra samtal kan vara en stor och vanlig del i mångas arbetsvardag. De ställer höga krav på både förmedlare och mottagare. Du kanske behöver tillrättavisa, informera, konflikthantera, kritisera, bedöma och fördöma vissa beteenden eller händelser. Det kan vara konflikter, missförstånd och känslosamma situationer som skapar behov av samtal. Att hålla utmanande samtal kan vara något som man drar sig för, men det finns verktyg för att göra detta enklare och mer professionellt. Framför allt verktyg för att se till att det landar rätt hos mottagaren. På den här kursen får du den kunskapen.

Efter denna utbildning kommer du

 • Veta hur du bäst förbereder, genomför, avslutar och följer upp ett utmanande samtal
 • Veta hur du bäst dokumenterar samtalet och de påföljande åtgärderna
 • Fått förståelse för varför mottagaren reagerar som den gör
 • Ha verktyg för att hantera situationer som dyker upp
 • Fått strategier för att hantera motstånd och konflikter
 • Fått verktyg för att bli tryggare i ditt ledarskap och/eller medarbetarskap

Exempel på innehåll

 • Kommunikationens grunder
 • Feedbacktrappan
 • Triggers- dina och mottagarens
 • Praktiskt öva på olika situationer
 • Vilka fallgropar du kan riskera att hamna i och hur du undviker dem
 • Att hantera motstånd och konflikter
 • Olika uttryckssätt, kroppsspråkets betydelse
 • Normkritik

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Har, eller vill ha, ett arbete där du genomför samtal som du eller mottagaren bedömer som utmanande
 • Vill stärka din förmåga att kommunicera under stress och press
 • Har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Är nyfiken på din förmåga att leda andra i hens utveckling
 • Är intresserad av förändringsledarskap
  Inga förkunskaper krävs

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 heldag
 • Studiematerial
 • Intyg
 • Enklare lunch, fika på förmiddagen och eftermiddagen

Tid och omfattning:

26/11, 2020, kl. 09.00 - 16.30
1 heldag.

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Pris: 6 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Lärare

Kristin Arnberg
Kristin har arbetat som ledare i utbildningssektorn i snart 20 år. Hon har ansvarat för mindre, mångkulturella lärarlag och varit chef för stora personalgrupper med runt 100 personer inom en rad med roller. Kristin är utbildad gymnasielärare och rektor och har flerårig erfarenhet av ledarskap från andra länder.

 

Vill du ha ett smakprov i ämnet utmanande samtal?
Just nu kan du gå vår mikrokurs gratis!


Klicka här!

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.