Öppen kurs - Professionellt bemötande

Professionellt bemötande

Oavsett yrke krävs oftast interaktion med andra människor. Under en dag kanske du kommunicerar med kollegor, chefer, ledare, kunder, brukare, patienter, elever eller anhöriga. I alla tillfällen behöver du vara professionell och inlyssnande. Men vad är egentligen ett professionellt bemötande och hur man du stärka den förmågan? Med professionell kommunikation sparar du tid, minskar konflikter och missförstånd och når således fram och mot resultat snabbare.

Efter denna utbildning kommer du

 • Ha fått förståelse för kommunikationens grunder
 • Arbeta med ett coachande förhållningssätt som sätter kundens behov i fokus
 • Veta hur du professionellt ska möta olika situationer
 • Ha fått metoder för att skapa förutsättningar för delaktighet och meningsskapande
 • Ha fått strategier för att hantera motstånd och konflikter
 • Ha fått verktyg för att bli tryggare i ditt ledar- och eller medarbetarskap
 • Ha fått kunskap om kroppsspråkets betydelse

Exempel på innehåll

 • Teori kring kommunikationens grunder med sändare och mottagare
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Vikten av att ställa öppna frågor och lyssna
 • Triggers och hur du kan förhålla dig till dina
 • Teorier och verktyg för att hantera motstånd och konflikter

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Möter andra i exempel team eller projekt
 • Har kontakt med tredje part såsom kunder, patienter, brukare, elever etc
 • Vill utveckla din professionella kommunikation
 • Vill bli tryggare i ditt ledarskap och eller medarbetarskap
 • Har som nästa steg att leda andra/bli chef
  Inga förkunskaper krävs

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 halvdag
 • Studiematerial
 • Intyg

Tid och omfattning:
Kl : 8:30 – 12:30
Inga aktuella kursdatum för tillfället. Håll utkik efter nya datum framöver!

Pris: 3 495 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Kursansvarig

Patrik Olsson
Med en lång och gedigen bakgrund som coach och förstelärare vet Patrik hur man får samtliga i ett rum att känna sig delaktiga. Patrik är diplomerad coach och certifierad GDQ och DISC konsult. Han tar sig an alla uppdrag med en stor energi som smittar av sig. Patrik går dock igång lite extra när han får möjlighet att lära andra lära ut.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.