Öppen kurs - Presentationsteknik

Presentationsteknik – går budskapet eller deltagarna hem?

Det är fortfarande en av människors största rädslor, att tala inför grupp. Det gäller oavsett om det är i privata eller professionella sammanhang. Och även om man inte är rädd, kan man alltid behöva slipa sin presentationsteknik till att bli ännu mer slagkraftig och vass. Som ledare kan du ofta behöva visualisera ett mål och med effektiv retorik få med dig dina medarbetare. Så hur gör du för att få budskapet och inte deltagarna att gå hem?
I den här utbildningen varvas korta teoripass om retorik och presentationsteknik med konkreta övningar i att förbereda och genomföra presentationer inför olika typer av åhörare och grupper. Vi jobbar med hur disposition och anpassning kan se ut utifrån ramar som målgrupp, tid och syfte. Vi tittar närmare på röst, rytm och rörelse samt din icke-verbala kommunikation. Under utbildningen får du även testa flera sätt att hantera stress och andra väntade eller oväntade händelser som kan uppstå under ett tal.
Inga förkunskaper krävs.

Efter denna utbildning kommer du

 • Vara säkrare i dina presentationer
 • Kunna får fram ditt budskap med tydlighet
 • Förstå hur du kan använda rösten och kroppen som hjälpmedel
 • Skapa engagerande presentationer
 • Ha verktyg för att hantera nervositet och stress

Exempel på innehåll

 • Retorikens grunder
 • Mottagaranpassning
 • Disposition
 • Den viktiga förberedelsen
 • Att inleda och avsluta
 • Den röda tråden
 • Att ändå kunna tala spontat
 • Dialog – inte monolog
 • Att hantera nervositet och stress
 • De vanligaste misstagen och hur du undviker dem
 • Att hantera det väntade och oväntade situationer
 • Röst, rytm och icke-verbal kommunikation
 • Personlig återkoppling och tips på fortsatt arbete
 • Tekniska hjälpmedel – ett stöd eller ett stressmoment
 • Andra hjälpmedel för att skapa engagemang och intresse
 • Hur du undviker powerpoint-döden

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Du som vill utveckla din presentationsteknik
 • Du som vill bli en bättre talare
 • Du som vill kunna hålla tal och samtidigt ha kul
 • Du som håller utbildningar/kurser/workshops/möten
 • Du som vill hålla utbildningar/kurser/workshops
 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som vill bli tryggare i ditt självledarskap
 • Du som stöttar andra som håller kurser i sitt ledarskap
 • Du som har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Du som vill se andra växa

Praktisk information

Under rådande läge anpassar vi våra utbildningar så att man kan välja att delta via länk om man föredrar, uppge i sådana fall det i anmälningsformuläret.

Ingår i kursen:

 • 1 + 1 heldag
 • Fika och lunch samtliga dagar
 • Digitala mikrokurser om retorik och presentationsteknik
 • Studiematerial
 • Värdefullt nätverk

Tid och omfattning:

Träff 1- 24/3 träff 2- 7/4
Träff 1 - 23/4 träff 2 - 6/5
2 heldagar.

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Pris: 13 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se


Lärare

Kristin Arnberg:
Kristin är legitimerad svensklärare och har utbildat inom retorik och presentationsteknik. Hon har verkat inom utbildningssektorn i över 20 års tid på ledarpositioner.

Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och förändring. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.