Öppen kurs - Motiverande samtal

Motiverande Samtal (MI)

För dig som vill vara ett stöd för personer som ska göra en förändring.
Motiverande Samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsteknik som har som mål att genom samarbete med en person stärka hens egen motivation och åtagande till förändring. Genom upplevelsebaserad pedagogik och korta teoripass utvecklas din förmåga att stötta personer som ska eller vill genomgå en förändring. Teknikerna är även användbara för att hantera utmanande samtal. Samtalsmetoden är godkänd av Socialstyrelsen och används på en mängd myndigheter som Försäkringskassan, Kriminalvården och inom Socialtjänsten, vård och skola.


Utbildningen ges på tre heldagar varav två heldagar ligger i följd och efter cirka 2 veckors uppehåll, där du gör en mindre hemuppgift, följer den tredje heldagen. Med hjälp av konkreta samtalssituationer, film och egenproducerade kortlekar får du praktisk övning för att utveckla din egen förmåga att hålla motiverande samtal. Du lär dig lättare när det är skoj och en hel del övningar inbjuder till såväl insikter som skratt.

Efter denna utbildning kommer du

 • Kunna MI-andan, förstå och tillämpa förhållningssättet i motiverande samtal
 • Kunna MI faserna; engagera, fokusera, framkalla och planera
 • Hantera redskapen att lyssna aktivt, reflektera, ställa frågor och sammanfatta (BÖRS)
 • Kunna känna igen och möta ambivalens
 • Kunna framkalla och motivera till förändringsprat
 • Kunna hantera motstånd inför förändring
 • Kunna hjälpa människor att öka sin tro på förmågan och möjligheten till förändring
 • Ha fått ökad självkännedom

Exempel på innehåll

Utbildningen ger dig redskap och praktisk kunskap i:

 • Grundläggande MI-principer och förhållningssätt, så kallad MI-anda
 • MI:s metod
 • Verktygslåda med samtalstekniker för att samtala med olika individer i förändring
 • Förstå och hantera uttryck för motstånd och ambivalens
 • Redskap för anpassning av samtalet efter grad av motivation
 • Metoder för att förstå vilka reaktioner som kan uppstå både för deltagaren personligen och för individer vi möter
 • Självkännedom

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 3 heldagar
 • Studiematerial
 • Intyg
 • Enklare lunch, fika på förmiddagen och eftermiddagen

Tid och omfattning:
Datum kommer inom kort

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Pris: 6 750 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Utbildningen vänder sig till dig som

MI vänder sig till personal som arbetar med förändrings- och motivationsarbete som exempelvis du som:

 • Leder andra
 • Leder i förändring
 • Stödjer de som leder
 • Samtalar med personer som vill/ska/bör genomgå en förändring
 • Vill kunna hantera svåra samtal
  Inga förkunskaper krävs

Kursansvarig

Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.