Öppen kurs - Kommunikation - Utifrån och in

Kommunikation - Utifrån och in

Hur kommunicerar du på ett bra sätt och samtidigt förstår andras kommunikation? Det är ju som bekant så att du inte alltid kan ändra på andra, men du kan ändra ditt förhållningssätt till andra och därmed undvika missförstånd och onödiga konflikter. Vill du kunna anpassa din kommuniktionsstil när du möter och samtalar med olika individer? Då är det här utbildningen för dig. Genom ökad kunskap om din egna och andras kommunkationsmönster, får du konkreta redskap för att kunna skräddarsy din kommunikation utifrån olika mottagare. Att skapa ett förhållningssätt till kommunikationen som handlar om hur du själv kan ta ansvar för kommunikationen och verkligen se till att den blir just utifrån och in.


Med hjälp av det teoretiska redskapet Extended DISC, som är ett beteende- och kommunikationsverktyg synliggörs vilken typ av kommunikation som är fruktbar när vi stöter på röd, gul, blå eller grönt beteende.

Efter denna utbildning kommer du

 • Fått ökad självkännedom om din egen kommunikationsstil
 • Fått metoder för att situationsanpassa din kommunikation gentemot olika mottagare
 • Fått tekniker för att hantera motstånd
 • Fått redskap och strategier för effektiv kommunikation

Exempel på innehåll

 • Ditt naturliga beteendemönster
 • Värdet av olikheter i kommunikationsstilar
 • Att situationsanpassa utifrån och in för effektiv kommunikation
 • Verktyg för att hantera motstånd
 • Att förstå och hantera olikheter
 • Identifiera och förstå andra beteenden

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Använder kommunikation som ett verktyg i arbetet
 • Är nyfiken på du kan uppfattas av andra
 • Vill kunna anpassa kommunikationen utifrån mottagaren
 • Vill bli tryggare i din kommunikation

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 3 timmar
 • Studiematerial

Tid och omfattning:
3 timmar.
Inga aktuella kursdatum
för tillfället. Håll utkik efter nya datum framöver!

Plats: Digitalt via Zoom

Pris: 1 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Kursansvarig

Patrik Olsson är certifierad i Extended DISC och diplomerad samtalscoach. Patrik har även arbetat som lärare och utbildningsledare i 13 år, han är en meriterad förstelärare och har en förmåga att föra lärandet orubbligt framåt för varje individ. Patrik har under många år fortbildat lärare och genomfört lektionsobservationer i syfte att utveckla undervisningen.

Katja Wennerfors är certifierad i Extended DISC och legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och förändring. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.