Öppen kurs - DISC-analys

DISC-analys och effektiv kommunikation

Upplever du att det ofta blir missförstånd och konflikter på arbetsplatsen? Vill du att dina medarbetare ska blir ett effektivare team som känner arbetsglädje och uppnår era gemensamma mål? Vill du bli säkrare i ditt ledarskap och kommunicera effektivare? Då är denna utbildning för dig!


Genom ökad självkännedom om ditt eget och andras beteenden, får du konkreta redskap för att kunna kommunicera effektivare, få teamet att dra åt samma håll och därtill ökad arbetsglädje. Det är ju som bekant så att du inte alltid kan ändra på andra, men du kan ändra ditt förhållningssätt till andra och därmed undvika missförstånd och onödiga konflikter.

Med hjälp av redskapet Extended DISC, som är ett beteende- och kommunikationsverktyg, får du en profil för dina beteenden som ledare och kommunikatör. Röd, gul, blå eller grön? Vi har alla delar i oss och de är bara hjälpmedel för att skapa ökad självkännedom. Under den här kursen får du därför djup medvetenhet om dina egna och andras beteenden, behov och triggers samt värdefulla redskap för att hantera dem.

Efter denna utbildning kommer du

 • Fått ökad självkännedom om hur du kan uppfattas av andra
 • Fått självkännedom om beteenden, behov och drivkrafter
 • Fått redskap och strategier för effektiv kommunikation
 • Fått metoder för att situationsanpassa din kommunikation och ditt beteende för att förbättra samarbeten och ökad arbetsglädje
 • Fått tekniker för att hantera motstånd

Exempel på innehåll

 • Ditt naturliga beteendemönster
 • Identifiera och förstå andra beteenden
 • Hur våra beteenden påverkar varandra
 • Värdet av olikheter
 • Att förstå och hantera olikheter
 • Utveckla strategier för förbättrat samarbete
 • Att situationsanpassa ditt beteende för effektiv kommunikation
 • Gå från önskat beteende till situationsanpassat beteende
 • Självkännedom om beteenden, behov och drivkrafter
 • Fallgropar och allergier
 • Verktyg för att hantera motstånd

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Leder andra i exempel team eller projekt
 • Har personalansvar
 • Vill bli tryggare i ditt ledarskap
 • Stöttar andra i sitt ledarskap
 • Har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Är nyfiken på du kan uppfattas av andra
 • Vill verka för samarbeten och ökad arbetsglädje
  Inga förkunskaper krävs

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • 1 heldag
 • Studiematerial
 • Intyg
 • Enklare lunch, fika på förmiddagen och eftermiddagen

Tid och omfattning:
1 heldag
Fysiska kurstillfällen: 22/9, 12/10, 25/11 2021

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Pris: 5 995 kr exkl moms

Anmälan: via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se

Bokningsvillkor och betalning: Avanmälan måste ske senast 7 dagar innan utbildningstillfällen. Annars tas en avgift ut om 50% av kursavgiften.

Betalning: Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erläggs mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Kursansvarig

Patrik Olsson
Med en lång och gedigen bakgrund som coach och förstelärare vet Patrik hur man får samtliga i ett rum att känna sig delaktiga. Patrik är diplomerad coach och certifierad GDQ och DISC konsult. Han tar sig an alla uppdrag med en stor energi som smittar av sig. Patrik går dock igång lite extra när han får möjlighet att lära andra lära ut.

Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.