Öppna kurser - Kommunikation

Våra öppna kurser inom kommunikation

Coachande förhållningssätt

Du får kunskap och verktyg i hur man använder ett coachande förhållningssätt som bygger på att alla människor kan och vill lyckas.

Omfattning


1 heldag

Coachande samtalsmetodik

Utveckla din förmåga att skapa struktur i samtal och få andra att hitta lösningar.


2 heldagar

Disc-analys och effektiv kommunikation

Få medvetenhet om dina egna och andras beteenden, behov och triggers samt värdefulla redskap för att hantera dem.


2 heldagar

Motiverande samtal (MI)

MI är en evidensbaserad samtalsteknik med målet att genom samarbete med en person stärka hens egen motivation och åtagande till förändring.


3 heldagar

Presentationsteknik

Här varvas teoripass om retorik och presentationsteknik med konkreta övningar i att förbereda och genomföra presentationer.


2 heldagar

Professionellt bemötande

Med professionell kommunikation sparar du tid, minskar konflikter och missförstånd och kan därför nå resultat snabbare.


1 heldag

Utmanande samtal

Att hålla utmanande samtal kan vara något som man drar sig för, men det finns verktyg för att göra detta enklare och mer professionellt.


1 heldag

Skapa feedbackkultur

Kursen ger dig verktyg för hur du i arbetsvardagen utvecklar en feedbackkultur som ökar effektiviteten och arbetsglädjen i teamet.


1 heldag

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.