Öppna kurser - Kommunikation

Våra öppna kurser inom kommunikation

Coachande förhållningssätt

Du får kunskap och verktyg i hur man använder ett coachande förhållningssätt som bygger på att alla människor kan och vill lyckas.

Omfattning


1 heldag

Coachande samtalsmetodik

Utveckla din förmåga att skapa struktur i samtal och få andra att hitta lösningar.


3 timmar

Disc-analys och effektiv kommunikation

Få medvetenhet om dina egna och andras beteenden, behov och triggers samt värdefulla redskap för att hantera dem.


2 heldagar

Kommunikation - utifrån och in

Vill du kunna anpassa din kommuniktionsstil när du samtalar med olika individer? Då är det här utbildningen för dig.


3 timmar

Motiverande samtal (MI)

MI är en evidensbaserad samtalsteknik med målet att genom samarbete med en person stärka hens egen motivation och åtagande till förändring.


3 heldagar

Presentationsteknik

Här varvas teoripass om retorik och presentationsteknik med konkreta övningar i att förbereda och genomföra presentationer.


2 halvdagar

Professionellt bemötande

Med professionell kommunikation sparar du tid, minskar konflikter och missförstånd och kan därför nå resultat snabbare.


1 halvdag

Utmanande samtal

Att hålla utmanande samtal kan vara något som man drar sig för, men det finns verktyg för att göra detta enklare och mer professionellt.


1 heldag

Ge och ta emot feedback

Kursen ger dig verktyg för hur du i arbetsvardagen utvecklar en feedbackkultur som ökar effektiviteten och arbetsglädjen i teamet.


1 halvdag

Bli en talare

Den här kursen ger dig en rad med konkreta verktyg för att ditt nästa tal ska bli en succe.


1 halvdag

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.