Öppna kurser - Kommunikation

Våra öppna kurser inom kommunikation

Coachande förhållningssätt

Du får kunskap och verktyg i hur man använder ett coachande förhållningssätt som bygger på att alla människor kan och vill lyckas.

Omfattning


1 halvdag

Coachande samtalsmetodik

Utveckla din förmåga att skapa struktur i samtal och få andra att hitta lösningar.


3 timmar

Disc-analys och effektiv kommunikation

Få medvetenhet om dina egna och andras beteenden, behov och triggers samt värdefulla redskap för att hantera dem.


2 heldagar

Motiverande samtal (MI)

MI är en evidensbaserad samtalsteknik med målet att genom samarbete med en person stärka hens egen motivation och åtagande till förändring.


3 heldagar

Presentationsteknik

Här varvas teoripass om retorik och presentationsteknik med konkreta övningar i att förbereda och genomföra presentationer.


2 halvdagar

Professionellt bemötande

Med professionell kommunikation sparar du tid, minskar konflikter och missförstånd och kan därför nå resultat snabbare.


1 halvdag

Utmanande samtal

Att hålla utmanande samtal kan vara något som man drar sig för, men det finns verktyg för att göra detta enklare och mer professionellt.


1 heldag

Skapa feedbackkultur

Kursen ger dig verktyg för hur du i arbetsvardagen utvecklar en feedbackkultur som ökar effektiviteten och arbetsglädjen i teamet.


1 halvdag

Under rådande läge anpassar vi våra utbildningar så att man kan välja att delta via länk om man föredrar det.
Ange önskemålet vid anmälan.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.