Öppna kurser

#metoo - Vilket är ditt nästa steg?

Lär dig metoder för förebyggande värdegrundsarbete
och för att hantera en kränkande handling om det händer

Metoo-kampanjen visar att det återstår en hel del att göra på våra arbetsplatser gällande trakasserier och diskriminering, oavsett om du är chef eller medarbetare. På vår arbetsplats vill vi att alla ska känna sig trygga och respekterade - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Men hur gör vi det rent konkret? Vems är ansvaret och vad säger lagen? Vad blir ditt nästa steg?

Genom upplevelsebaserade övningar, verklighetsnära fall och teori får du kunskap, förståelse och konkreta redskap för ett såväl förebyggande arbete som hur du ska agera för att hantera en kränkande handling.

Mål med kursen

Målet med kursen är att du ska:

 • få metoder och redskap för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och diskriminering.
 • få kunskap om vad som menas som mobbing, kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.
 • få redskap för att skapa en arbetsplats med goda värderingar.
 • få förståelse för hur makt och normer kan leda till trakasserier och diskriminering.
 • få ökad medvetenhet om ditt eget kroppsspråk kopplat till makt och normer.
 • få kunskap om diskrimineringsgrunderna och diskrimineringslagen - vems är ansvaret och vad innebär det rörande skyldigheter och rättigheter.
 • få checklistor för vad du kan göra om du eller en kollega blir utsatt, eller om du eller en kollega blir anklagade för sexuella trakasserier eller diskriminering.

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som:

 • arbetar med personalfrågor.
 • är chef och vill utveckla ditt goda ledarskap.
 • är medarbetare och önskar redskap för att motverka och hantera när du eller en kollega blir felaktigt behandlade.
 • vill stödja och verka för en god värdegrund.

Kursens innehåll

 • Vad som menas med mobbing, kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.
 • Konkreta metoder och verktyg för att förebygga och hantera trakasserier och diskriminering.
 • Arbetsplatsen ur ett normkritiskt perspektiv kopplat till makt.
 • Kroppsspråkets betydelse för trakasserier och diskriminering.
 • Diskrimineringsgrunder och lagstiftning rörande ansvar, rättigheter, skyldigheter, skäl till uppsägning.
 • Ansvar på olika arenor - kontoret, offentliga platser, sociala medier etc.
 • Checklistor för förebyggande arbete och för att hantera en händelse som en del av ett värdegrundsarbete.
 • Kort översikt av #metoo-kampanjens innebörd och konsekvenser.
 • Upplevelsebaserad pedagogik som inbegriper diskussion, reflektion, normkritiska övningar, filmer, teori, etiska dilemman och verklighetsnära case.
 • Tillgång till SkillEds app med ett flertal digitala mikrokurser.

Praktisk information

Tid: Den 28 mars 2018 9.00-16.30, registrering, kaffe och smörgås 8.30-9.00

Plats: City Life konferens och möten, Sveavägen 63, T-bana Rådmansgatan, Stockholm

Pris: 4900 kr ex moms

Vad ingår: Material, checklistor, förmiddagskaffe och smörgås, lunch, eftermiddagskaffe och kaka samt tillgång till SkillEds app med ett flertal digitala mikrokurser.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 16 mars 2018, antalet platser är begränsade.

Bokningsvillkor och betalning: Anmälan är bindande och betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara SkillEd tillhanda senast vid kursstart. Kursavgift faktureras i samband med anmälan. Vid förhinder kan din plats överlåtas till kollega. Om så, informera SkillEd (info@skilled.se).

För frågor kontakta: info@skilled.se

Anmälningsformulär


Jag anmäler mig till kursen #metoo - Vilket är ditt nästa steg? * (obligatorisk)
Jag anmäler mig till kursen #metoo - Vilket är ditt nästa steg?


Kontrollera stavningen en extra gång!

Din arbetsplatsNamn och titel

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.