Julkalender lucka nr 3

Lucka nr 3

Hela december öppnar vi en lucka per dag. Hoppas att du hänger med oss ända till julafton! Vi lovar lärorikt och matnyttigt material att ta del av.

Att sätta upp mål och utvärdera resultat är en viktig del i många delar av vardagen. I lucka nr 3 ger vi dig en introduktion i SMARTA mål. Om du vill lära dig mer om SMARTA mål rekommenderar vi dig att ta del av kommande dagars luckor där vi utvecklar detta ytterligare.

SMARTA mål

Att beskriva ett mål gör det tydligare och mer konkret. Det ökar sannolikheten att du når målet och visar upp en mätbar förändring. Tänk på att tala om mål i en positiv bemärkelse. Uttryck helst vilket önskat resultat du vill uppnå och undvik att beskriva mål utifrån vad du inte vill. Bryt ner målet till ett mål. Annars finns risken att det finns flera mål inbakade i en och samma beskrivning. Exempel:

"Imorgon vill jag hinna med bussen" = framlänges/positiv beskrivning av målet.

"Imorgon får jag inte missa bussen" = negativ beskrivning av målet.

Här är det viktigt att inse att ett mål kan vara både materiellt och emotionellt, men oavsett vilken kategori målet har är det centralt att tala framlänges och använda SMART-mallen. Ordet SMART är en akronym där varje bokstav i ordet motsvarar beståndsdelarna i hur du sätter bra mål.

Så här sätter du SMART:a mål:

Specifikt - att målet är tydligt beskrivet och avgränsat.

Mätbart - att du ska kunna svara ja eller nej på om du uppnått ditt mål.

Accepterat - att du eller ni som ska utföra arbetet mot målet har godkänt det.

Realistiskt - att känna att det är rimligt att uppnå detta mål utifrån tid, resurser eller motivation.

Tidsbestämt - att det finns ett konkret datum eller tid då du ska ha uppfyllt ditt mål.

Oavsett storleken på ditt mål är det viktigt att du går igenom SMART-mallen, så att du som målsättare får vara med och definiera mallen utifrån din egen målsättning. Då kan du ta personligt ansvar för målet och verkligen känna att det är ditt egna mål. Undvik att ge mål till någon annan i andra hand. Risken är då stor att utföraren skyller på dig om hen inte lyckas uppnå det uttalade resultatet.

 

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.