Julkalender lucka nr 16

Lucka nr 16

I december öppnar vi en lucka per dag. Hoppas att du hänger med oss ända till julafton! Vi lovar lärorikt och matnyttigt material att ta del av.

 

Minnesteknik talar vi om bakom dagens lucka. Är du bra på att minnas? Om inte kan du få med dig några verktyg som du kan använda vid tillfällen då det är viktigt att minnas något.

Minnestekniker

Som ett av hjärnans mest grundläggande funktioner finns minnet. Förenklat kan det beskrivas som ett komplext nätverk av nervceller som kommunicerar med varandra. När vi återkallar ett minne, kopplas nervcellerna ihop igen och vi minns. Minnet kan delas upp i långtidsminnet och korttids- eller arbetsminnet.

Långtidsminnet- Långtidsminnet ryms mest och delas i sin tur upp i det explicita och implicita. Det explicit rymmer

Episodminnet – händelser och upplevelser. Jag minns min första hunds päls så len.

Semantiska minnet – kunskap och fakta. Islands huvudstad är Reykjavik.

Perceptuella minnet – hjälper oss att identifiera objekt i omgivningen. Ah, där är min borste.

Därtill rymmer långtidsminnet det implicita som lagrar vårt know-how som t.ex. kunna ett språk eller kunna simma. Det är detta som även i dagligt tal kan kallas för muskelminne.

Kortids- eller arbetsminnet: Arbetsminnet rymmer däremot ytterst lite, men hjälper oss att hantera information för stunden. Vilken gata ska jag till? Vad läser jag just nu… osv. Det är via det visuella, auditativa ellerr motoriska som vi minns. En del människor har därför enklare att under kort tid lagra bilder – andra ord medan en del direkt minns hur man dansar foxtrot.

Forskning har visat att människans arbetsminne tenderar att bättre fungera när vi delar upp information i element och gärna i två element. Tänk dig siffrorna 3562897. Det är lättare för arbetsminnet att lagra dem om de delas upp i två element 356 2897. Därtill stärks arbetsminnet vid associationer till redan känd kunskap. Om vi ska minnas personnamn, är det lättare om vi associerar den blonda kvinnan du möter vid namn Agneta till en, för dig redan känd person, exemeplvis ABBAs ena sångerska Agneta Fältskog. När arbetsminnet har mycket att hantera, gör vi ofta en så kallad fonologisk loop – en inre repetion. På så vis stärks arbetsminnet i en situation då man även kan uppleva stress. Ett exempel är att repetera plats 16D vid ombordstigning på ett flyplan. Arbetsminnet kopplar ihop nervceller för att komma ihåg 16D samtidigt som episodminnet plockar upp den obehagliga flygresan med alla luftgropar samtidigt som det semantiska minnet försöker att tränga fram och säga Statistik visar att flygning är ytterst säkert.

Minne och känslor: Då minnet är en del av den så kallade känslohjärnan, det limbiska systemet, så hänger minnen, känslor och förnuft tätt samman. Det en förklaring till att vi, vid återkallning av minnen, kan förvränga dem som t.ex …det var bättre förr…

Vad avgör: Människan tenderaratt särskilt minnas negativa händelser, då det troligen har behövts för vår överlevnad – röda svampar är giftiga…. I övrigt är det vår attityd, motivation och nivå av stress som avgör hur och vad vid minns. Är du särskilt intresserad är det därför inte svårt för hjärnan att minnas exempelvis hur alla Melodifestivalens låtar går. Stress påverkar tydligt minnet, då kroppen är styrd över att hantera andra organ.

Minnestekniker

Minnet kan övas upp och här följer tre tekniker:

Locimetoden: Du placerar det du behöver minnas i en annan känd miljö. Exempelvis de sex viktigaste punkterna på mötet kan du ”hänga upp” visuellt på din cykel. Sedan kan du under mötet, komma ihåg dem genom att för ditt inre se din cykel framför dig.

Rimordsmetoden: Öva på att lära dig koder till olika kort med hjälp av bild eller ord.

Siffran 0 är troll, 1 är rosett osv. 0 - troll, 1 - rosett, 2 - tå, 3 - fe, 4 myra, 5 - rem, 6 - kex, sju - fru, 8 - råtta, 9 - bio, 10 – trio

En kod på 2865 blir alltså tåråtta kexfru

Associera: När du hälsar på nya människor, vänta med att säga ditt namn, lyssna aktivt och associera deras namn med en annan redan känd person. På det visat blir det enklare att minnas betydligt fler.


Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.