Julkalender lucka nr 1

Lucka nr 1

I december öppnar vi en lucka per dag. Hoppas att du hänger med oss ända till julafton! Vi lovar lärorikt och matnyttigt material att ta del av.

I lucka nr 1 ger vi dig en introduktion i att lyssna aktivt. Du får också med en övning för att utveckla ditt lyssnande vidare.

Att lyssna aktivt

Att lyssna aktivt är inte en kunskap alla har, men det är en förmåga som går att öva upp. Att tala med någon som inte lyssnar kan skapa en känsla av ointresse eller respektlöshet som kan vara negativt för hela relationen. Genom att lyssna aktivt bekräftar du den andra personen samtidigt som du minskar risken att missa viktig information i samtalet.

Lyssnandet kan ske på fyra olika nivåer som beskrivs så här:

Nivå 0: Inte lyssna alls

• Om lyssnandet befinner sig på nivå 0 behöver du som lyssnare helt enkelt be personen upprepa vad hen har sagt för du har inte hört något alls. När lyssnandet befinner sig på nivå 0 har du även svårt att besvara eventuella frågor eller bekräfta vad som sägs i samtalet, vilket kan uppfattas som nonchalant eller att du inte är intresserad.

Nivå 1: Lyssna på sig själv

  • På nivå 1 lyssnar du på dig själv och börjar sväva bort i dina egna tankar. Du zoomar ut från lyssnandet och hamnar i ett tillstånd som kan översättas till dagdröm. När lyssnandet sker på denna nivå kan du besvara eller bekräfta delar ur samtalet. Att sen försöka pussla ihop delarna som du hört för att hitta en helhet i samtalet trots att du inte lyssnat in alla detaljer som i sin tur kan vara avgörande för hela samtalets utgång.

Nivå 2: Lyssna på orden

  • Här börjar lyssnandet närma sig det aktiva lyssnandet. Under nivå 2 kan du lyssna på vad som sägs i termer av ord. Du kan vara med och besvara frågor samt bekräfta de känslor och tankar som uttrycks med ord. Samtalet upplevs som mer professionellt och respektfullt och frågorna blir mer specifika. Risken för missförstånd minskar eftersom du nu lyssnar till allt som sägs i hela samtalet.

Nivå 3: Lyssna på hela situationen

  • Nu lyssnar du aktivt. När lyssnandet sker på nivå 3 kan du både höra orden som sägs och tolka in andra signaler i form av kroppsspråk och röstläge. Du kan alltså bekräfta eller utmana det som inte sägs med ord. För att hamna på nivå 3 kan det behövas en kort förberedelse innan samtalet där du helt enkelt bara ställer in dig på att lyssna aktivt under samtalet. Förmågan att lyssna aktivt kommer öka ju mer du övar på det.

Övning

Att utmana dig själv att verkligen lyssna aktivt på nivå 3 kan vara både utmanande och utmattande. Öronen är som en muskel – ju mer du tränar desto bättre blir du. Nu när du har läst om det aktiva lyssnandet ska du få en övning som du kan pröva. Bestäm dig i ett fysiskt samtal att du under första minuten verkligen fokuserar på att lyssna på nivå 3. Försök lyssna på orden som sägs men ta även in andra intryck så att ditt aktiva lyssnande skapar en helhet.

  • Vad hände?
  • Hur kändes detta?
  • Hur kan du fortsätta öva på ditt lyssnande?

Ta gärna hjälp av någon person du har förtroende för och be den personen att ge feedback på ditt lyssnande efter att du genomfört övningen.

  

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.