Webinar - Leda dig själv

Webinar - Leda dig själv

SkillEd erbjuder inspirerande digitala kurser inom en rad med områden. Leda dig själv genomförs i form av ett webinar.


För att leda andra måste man kunna leda sig själv. Särskilt i den tid vi nu lever i med andra krav och utmaningar än vad vi är vana vid. I en tid av social distansering och hemarbete, kan det vara särskilt krävande att upprätthålla ett glädjefullt och effektivt arbetssätt. Den här onlinekursen inom ledarskap ger dig därför redskap och metoder för att stärka tryggheten i ditt självledarskap så att du kan utvecklas i en tid av osäkerhet och prövning. Du får verktyg för att öka din självkännedom och medvetenhet om hur du kan uppfattas av andra. Du får även konkreta verktyg för att hantera utmaningar och triggers så att du kan leda dig själv. Genom att du utvecklar dina ledaregenskaper och bättre förstår dina egna drivkrafter blir du en ledare som i högre grad kan få andra att utvecklas. Så väl nu på distans som i framtiden.

Om du så önskar, går det att kombinera onlinekursen med individuella coachingtimmar. På så vis kan du komma än längre i din förmåga att leda dig själv.

Efter utbildningen kommer du att ha

 • ökat din självkännedom
 • fått ökad medvetenhet om dina drivkrafter
 • fått ökad medvetenhet om dina styrkor och utmaningar
 • fått ökad medvetenhet om vad som triggar dig
 • fått redskap för hur du ska hantera dina utmaningar och det som triggar dig
 • fått strategier för att leda dig själv i tider av social distansering
 • fått kunskap om hur värderingar och valda sanningar påverkar ens beteende
 • fått metoder för att utvecklas vidare

Exempel på innehåll

 • Självkännedom
 • Drivkrafter
 • Styrkor och utmaningar
 • Triggers
 • Värderingar och valda sanningar
 • Att påverka och påverkas
 • Dolda behov
 • Reflektion och utveckling
 • Aktivitet, lugn och tillit

Lärare

 

Katja Wennerfors
Katja är UGL-utbildad och legitimerad pedagog med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och förändring. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommer inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.


Praktisk information

Detta är en 2,5 timmars lärarledd utbildning i verktyget Zoom.

Tid: 4/6 2020, kl. 9.00-11.30

Anmälan: Du kan anmäla dig via denna länk eller klicka på knappen nedan

Pris: 499 kr exkl moms

Bokningsvillkor och betalning: Betalning erläggs mot faktura. Anmälan är bindande.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.