Webinar - Genomföra virtuella möten

Webinar - Genomföra virtuella möten

SkillEd erbjuder inspirerande digitala kurser inom en rad med områden. Leda dig själv genomförs i form av ett webinar.


Den här kursen vänder sig till dig som önskar utveckla din förmåga till strukturerade möten via digitala kanaler. Oavsett om du har rollen som mötesledare eller mötesdeltagare behöver du både vetskap om och redskap om hur effektiva virtuella möten kan byggas upp och genomföras. Särskilt i den tid vi nu lever i med andra krav och utmaningar än vad vi är vana vid. I en tid av social distansering och digitala möten kan det vara särskilt krävande att upprätthålla ett effektivt mötesklimat.

Den här online-kursen om just virtuella möten stärker tryggheten i din roll som mötesledare eller mötesdeltagare. Du får verktyg för att öka din förmåga att bygga strukturerade och kvalitativa virtuella möten. Du får även konkreta redskap att hantera utmaningar som du kan stöta på i rollen som mötesledare och mötesdeltagare. Genom att du utvecklar din roll och bättre förstår de utmaningar och krav som virtuella möten ger blir du en mötesledare och mötesdeltagare som i högre grad kan hantera dessa i stunden. Så väl nu på distans som i framtiden.

Efter utbildningen kommer du att ha

  • förstå utmaningarna med virtuella möten
  • förstå förutsättningarna för dialog och ömsesidig kommunikation via virtuella mötesformer
  • Ha förmågan att planera, förbereda och genomföra ett virtuellt möte utifrån rollen som mötesledare
  • Få verktyg för att kunna genomföra virtuella möten med hög kvalitet

Exempel på innehåll

  • Förutsättningar och utmaningar för virtuella möten
  • Spelregler vid virtuella möten
  • Före mötet – under mötet – efter mötet
  • Mötesmetoder
  • Framgångsfaktorer för virtuella möten

Lärare

Patrik Olsson
Patrik har arbetat som lärare och utbildningsledare i 13 år, han är en meriterad förstelärare och har en förmåga att föra lärandet orubbligt framåt för varje individ. Patrik har under många år fortbildat lärare och genomfört lektionsobservationer i syfte att utveckla undervisningen. Förutom en gedigen lärarbakgrund är Patrik också diplomerad samtalscoach och certifierad i DISC-anlays.


Praktisk information

Detta är en 2 timmars lärarledd utbildning i verktyget Zoom.

Tid: 10/6 2020, kl. 10.00-12.00

Anmälan: Du kan anmäla dig via denna länk eller klicka på knappen nedan

Pris: 499 kr exkl moms

Bokningsvillkor och betalning: Betalning erläggs mot faktura. Anmälan är bindande.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.