Mikrokurs - Utmanande ledarskap

Mikrokurspaket - Utmanande ledarskap

SkillEd erbjuder inspirerande digitala kurser inom en rad med områden. Med våra digitala kurser får du tillgång till material och nyttiga föreläsningar dygnet runt, och du kan välja själv när du vill kompetensutveckla dig. Det presenteras en rad med övningar digitalt, visuellt som skriftligt och du kan välja att genomföra hela kurser eller delar av kurser. För detta använder SkillEd olika verktyg. För kurspaketet utmanande ledarskap använder vi SkillEd app.


Genom mikrokurser i app-format har du kunskapen med dig i fickan alltid. Du kan lära dig på väg till jobbet, ute i solen eller inne i soffan på kvällen. Du väljer när, hur och vad du vill läsa för stunden. Du laddar ned skilled app och loggar in med den unika kod du får för att låsa upp kurspaketet. Du får sedan del av en hel rad olika mikrokurser som ger dig fördjupad kunskap om det utmanande ledarskapet. Du får lära dig hur du agerar och kan vara förberedd i mer utmanande situationer och samtal. Alla ledare ställs inför mer eller mindre utmanande situationer. Det kan handla om medarbetarsamtal, tråkiga besked som måste ges, samtal för att lösa konflikter i ett team eller annat. Oavsett situation kan du här få konkreta verktyg och kunskaper att bättre hantera dessa samtal. Varje mikrokurs innehåller flera steg med texter, bilder, filmer, övningar och fakta. Varje mikrokurs tar ca 15-20 minuter att genomföra.

 I detta kurspaket ingår mikrokurserna

  • Utmanande samtal
  • Feedbacktrappan
  • Ge utvecklande feedback
  • Lyssna aktivt
  • Kris
  • Stress
  • Hålla som ledare
  • Självkännedom i team
  • Olika ledarstilar
  • Leda i förändring

Praktisk information

Du kommer efter denna kurs öka din egen självkännedom om tex dina drivkrafter och bli bättre på att utveckla andra. Du lär dig hantera svåra samtal och människor i i utsatt läge. Du får förståelse för agerande i stress och kris.
Hela kurspaketet tar ca 1,5-3 timmar att genomföra.

Anmälan: Via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se.

Pris: 499 kr köp sker i appen

För frågor kontakta: info@skilled.se

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.