Digital kurs - Utmanande samtal

Digital kurs -
Utmanande samtal

SkillEd erbjuder inspirerande digitala kurser inom en rad med områden. Med våra digitala kurser får du tillgång till material och nyttiga föreläsningar dygnet runt, och du kan välja själv när du vill kompetensutveckla dig. Det presenteras en rad med övningar digitalt, visuellt som skriftligt och du kan välja att genomföra hela kurser eller delar av kurser. För detta använder SkillEd olika verktyg.


För kursen Utmanande samtal används lärplattformen Learnifier.


I lärplattformen presenteras kurserna utförligt med flertalet övningar, tester, visuellt material, infografik med mera. Här kan man som deltagare även ha kontakt med varandra och med kursledaren via en chattfunktion. Undervisningen är varierad och du får både läsa dig till kunskaper och se filmer och bilder. Du kommer också få en rad övningar och uppgifter att göra för ännu djupare lärande. Du kan läsa i din egen takt och du får med dig en massa material som tex mallar att använda.


Ta tillfället i akt och utveckla din förmåga att hålla utmanande samtal!

Utmanande samtal eller svåra samtal kan vara en stor och vanlig del i mångas arbetsvardag. De ställer höga krav på både förmedlare och mottagare. Du kanske behöver stötta, tillrättavisa, informera, konflikthantera, kritisera, bedöma och fördöma vissa beteenden eller händelser. Det kan vara konflikter, missförstånd och känslosamma situationer som skapar behov av samtal. Att hålla utmanande samtal kan vara något som man drar sig för, men det finns verktyg för att göra detta enklare och mer professionellt. Framför allt verktyg för att se till att det landar rätt hos mottagaren. På den här kursen får du den kunskapen.

Efter denna utbildning kommer du

 • veta hur du bäst förbereder, genomför, avslutar och följer upp ett utmanande samtal
 • ha förståelse för varför mottagaren reagerar som den gör
 • ha verktyg för att hantera situationer som dyker upp
 • ha strategier för att hantera motstånd och konflikter
 • ha ökad förståelse för kroppsspråkets betydelse
 • ha konkreta samtalstekniker
 • ha övat med hjälp av övningar och konkreta dilemman
 • ha verktyg för att bli tryggare i ditt ledarskap och/eller medarbetarskap

Exempel på innehåll

 • Vad är ett utmanande samtal
 • Förberedelser
 • Samtalets ton
 • Kommunikationens grunder
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Samtalstekniker
 • Att hantera motstånd och konflikter
 • Feedback
 • Feedbacktrappan
 • Normer och värderingar
 • Stress och kris
 • Dokumentation
 • Att följa upp
 • Praktiska övningar på olika situationer

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • Utskriftsvänligt arbetsmaterial sk infografik

Omfattning: Kursen tar ca 2-3 timmar att genomföra

Instruktion: När du har anmält dig, får du via mejl en inbjudan så att du snabbt och smidigt kan gå den digitala kursen i Utmanande samtal.

Anmälan: Via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se.

Pris: 899 kr exkl moms

Bokningsvillkor och betalning: Betalning erläggs mot faktura. Anmälan är bindande.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Lärare

Katja Wennerfors
Katja är certifierad i Extended DISC och legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och förändring. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommer inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Kristin Arnberg
Kristin har verkat inom utbildningssektorn i över 20 års tid på ledarpositioner såsom rektor och enhetschef. Kristin leder utbildningsledarna på SkillEd och är själv aktiv i kundleveranser. Hon är även legitimerad svensklärare och har utbildat inom retorik och presentationsteknik.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.