Digital kurs - Feedback

Digital kurs - Feedback

SkillEd erbjuder inspirerande digitala kurser inom en rad med områden. Med våra digitala kurser får du tillgång till material och nyttiga föreläsningar dygnet runt, och du kan välja själv när du vill kompetensutveckla dig. Det presenteras en rad med övningar digitalt, visuellt som skriftligt och du kan välja att genomföra hela kurser eller delar av kurser. För detta använder SkillEd olika verktyg.

För kursen skapa feedbackkultur används lärplattformen Learnifier. I lärplattformen presenteras kurserna utförligt med flertalet övningar, tester, visuellt material, infografik med mera. Här kan man som deltagare även ha kontakt med varandra och med kursledaren via en chattfunktion. Undervisningen är varierad och du får både läsa dig till kunskaper och se filmer och bilder. Du kommer också få en rad övningar och uppgifter att göra för ännu djupare lärande. Du kan läsa i din egen takt och du får med dig en massa material som tex mallar att använda.


Den här utbildningen riktar sig både till dig som antingen är ledare eller som är del i ett team. Kursen syftar till att ge dig konkreta verktyg hur du i arbetsvardagen kan bidra till att utveckla en feedbackkultur för att öka effektiviteten och arbetsglädjen i projektgruppen eller teamet.

Med en utvecklad feedbackkultur visar forskning att man kan nå högre resultat. På många arbetsplatser ges kritik när misstag eller misslyckanden har uppstått. Vill du ändra på det och istället arbeta i positiv riktning och förebyggande? Vill du bidra till att arbetet både blir effektivare och att alla trivs? En kraftfull metod är att arbeta med feedback!

Genom att bli bättre på att ge och ta emot konstruktiv feedback utvecklas du som medarbetare och ledare. I denna självinstruerande onlineutbildning lär du dig hur ditt team kan använda feedback för att växa och utvecklas.

Efter denna utbildning kommer du

 • Ha en högre förståelse för hur man ger och tar emot feedback som syftar till utveckling
 • Ha konkreta tekniker i en feedbacksituation
 • Förstå skillnaden mellan bedömningskultur och feedbackkultur
 • Interaktiva övningar som du kan använda i ditt vardagliga arbete

Exempel på innehåll

 • Uppskattande och utvecklande feedback
 • Verktyg för att ge feedback
 • Verktyg för att ta emot feedback
 • Teknik för att ge utvecklande feedback (det vi ibland kallar negativ kritik)
 • Feedbackkultur vs bedömningskultur
 • Hur man kan skapa feedbackkultur i ett team
 • Feedbacktrappan

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • Nedladdningsbart arbetsmaterial och infografik som kan användas efter kursen är slut
 • Tillgång till självinstruerande övningar som du kan använda i din arbetsvardag
 • Möjlighet till en aktiv kommunikation med kursledare och andra kursdeltagare under kursens gång

Omfattning: Kursen består av 7 moduler och tar totalt cirka 4-6 timmar att genomföra. För bästa resultat, bör du gå igenom dem i tur och ordning och du kan upprepa dem hur många gånger du vill.

Anmälan: Via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se.

Pris: 1 295 kr exkl moms

Bokningsvillkor och betalning: Betalning erläggs mot faktura. Anmälan är bindande.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Lärare

Patrik Olsson
Patrik har arbetat som lärare och utbildningsledare i 13 år, han är en meriterad förstelärare och har en förmåga att föra lärandet orubbligt framåt för varje individ. Patrik har under många år fortbildat lärare och genomfört lektionsobservationer i syfte att utveckla undervisningen. Förutom en gedigen lärarbakgrund är Patrik också diplomerad samtalscoach och certifierad i DISC-anlays

Katja Wennerfors
Katja är certifierad i Extended DISC och legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och förändring. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommer inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.