Digital kurs - Coachande förhållningssätt

Digital kurs -
Coachande förhållningssätt

SkillEd erbjuder inspirerande digitala kurser inom en rad med områden. Med våra digitala kurser får du tillgång till material och nyttiga föreläsningar dygnet runt, och du kan välja själv när du vill kompetensutveckla dig. Det presenteras en rad med övningar digitalt, visuellt som skriftligt och du kan välja att genomföra hela kurser eller delar av kurser. För detta använder SkillEd olika verktyg.

För kursen coachande förhållningssätt används lärplattformen Learnifier

I lärplattformen presenteras kurserna utförligt med flertalet övningar, tester, visuellt material, infografik med mera. Här kan man som deltagare även ha kontakt med varandra och med kursledaren via en chattfunktion. Undervisningen är varierad och du får både läsa dig till kunskaper och se filmer och bilder. Du kommer också få en rad övningar och uppgifter att göra för ännu djupare lärande. Du kan läsa i din egen takt och du får med dig en massa material som tex mallar att använda.


Ta tillfället i akt att utveckla ditt coachande förhållningssätt. Oavsett om du har en ledande roll där du coachar andra eller om du helt enkelt är nyfiken på hur ett coachande förhållningssätt kan vara ett verktyg i din kommunikativa vardag så har du nytta av den kursen.

Du får kunskap och konkreta verktyg i hur man använder ett coachande förhållningssätt, ett förhållningssätt som bygger på att alla människor kan lyckas och vill lyckas. Du lär dig hur du kan använda aktivt lyssnande och öppna frågor som samtalsmetodiska verktyg när du coachar och leder andra. Under kursen kommer du även att få konkreta verktyg för hur du systematiskt arbetar målstyrt med huvudmål och delmål. Programmet leds av utbildade pedagoger som i arbetsvardagen har använt ett coachande förhållningssätt både i undervisning gentemot deltagare men också kollegialt för att stärka den interna kompetensen.

Efter denna utbildning kommer du

 • Ha ökad förståelse kring det coachande förhållningssättet och vad det kan göra för för dig i din vardag
 • Ha utvecklat förmågan att praktiskt använda samtalsmetodiska verktyg och modeller i coachande samtalssituationer
 • Ha förmågan att på ett systematiskt sätt arbeta målstyrt och få andra att konkretisera mål till praktiska aktiviteter
 • Kunna uttrycka dig på ett motiverande sätt som får andra individer att växa och därmed ta eget större ansva

Exempel på innehåll

 • Vad det coachande förhållningssättet innebär
 • Aktivt lyssnande
 • Öppna frågor
 • Coachande samtalsmodeller
 • Arbeta målstyrt
 • Praktiska tips på övningar när coachningen kör fast

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • Tillgång till en digital kurs med teoretiska inslag och praktiska övningar
 • Möjlighet till 30 min eget digitalt coachingsamtal med läraren
 • Arbetsmaterial och infografik som finns nedladdningsbara i kursen och kan användas efter kursen är slut
 • Möjlighet till en aktiv kommunikation med kursledare under kursens gång

Omfattning: Kursen tar ca 2 timmar att genomföra

Anmälan: Via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se.

Pris: 899 kr exkl moms

Bokningsvillkor och betalning: Betalning erläggs mot faktura. Anmälan är bindande.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Lärare

Patrik Olsson
Patrik har arbetat som lärare och utbildningsledare i 13 år, han är en meriterad förstelärare och har en förmåga att föra lärandet orubbligt framåt för varje individ. Patrik har under många år fortbildat lärare och genomfört lektionsobservationer i syfte att utveckla undervisningen. Förutom en gedigen lärarbakgrund är Patrik också diplomerad samtalscoach och certifierad i DISC-anlays.

Katja Wennerfors
Katja är certifierad i Extended DISC och legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och förändring. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommer inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.